Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 9/9/99

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 9/9/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del President de la CI. de Via pública, us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dijous dia 9 de setembre, a les 9 h del matí, en la sala de reunions de la Policia Local del C/ Jaume Sala núm. 16-18, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1 Constitució de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública.
2 Nomenament del Vicepresident de la Comissió.
3 Fixació del règim de sessions ordinàries.
4 Despatx oficial.
5 Donar compte dels Decrets.
6 Línies d'actuació.
6.1. Policia Local:
Avaluació de la Primera Jornada d'Educació Viària.
6.2 Mobilitat:
Donar compte a la CMI de l'aprovació , per la Diputació de Barcelona, d'un ajut per a la redacció del projecte executiu de l'eix bàsic per a bicicletes al Camí de Mig - Biada - St. Benet - St. Josep - St. Cugat - Iluro.

Donar compte de l'autorització a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,, per instalÙlar al seu càrrec senyalització vertical d'indicació de les benzineres de Mata- Rocafonda , D'ara i Pça França.

7 Propostes a la Comissió de Govern:

7.1. Donar-se per assabentada de la sentència del TSJ de Catalunya per la qual, desestimant les pretensions de l'actor, es declara ajustat a Dret el Decret del PCMIRC que resolia indemnitzar al Sr. Corpas Vilodrés en 35.000 PTA, pel desballestament d'una motocicleta.

8 Propostes al Ple:

8.1. Aprovació de l'Acord de ColÙlaboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de seguretat ciutadana.

9 Precs i Preguntes.


EL SECRETARI DE LA CMIVP


LLUÍS M. CLEMENTE MARÍN.


Mataró, 3 de setembre de 1999