Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, S.A. 23 d'octubre de 2002

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, S.A. 23 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Es convoca la sessió que es farà el proper dimecres, 23 d'octubre de 2002 a les 19'30 a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i ratificació si s'escau, de l'acta del Consell del dia 14 de maig 2002.

  2. Informació sobre el desenvolupament de les activitats de la Societat.

  3. Proposta d'aprovació de les noves tarifes per al 2003.

  4. Proposta d'aprovació de l'ampliació de capital de la Societat MES, SA, per import de 700.000 ¬

  5. Proposta de renovació de la pòlissa de tresoreria.

  6. Proposta d'aprovació del Pressupost per al 2003.

  7. Torn obert de paraules.

  8. Nomenament d'interventors d'Acta.

El president,

JERONI ESCODA I CANALS

Mataró, 16 d'octubre de 2002