Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Eduació. 9 de gener de 2002

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Eduació. 9 de gener de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació

Dia: 9 de gener de 2003

Hora: 2/4 de vuit del vespre

Lloc: Biblioteca de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 1r

Per indicació del President de l'IME es convoca la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 30 d'octubre de 2002.

Donar compte dels Decrets signats.

Línies d'actuació:

    I. Presentació del document "Orientacions per a un Pla Director Municipal sobre serveis per a la petita infància i familia".

Propostes al Consell:

Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2003:

Per a activitats extraescolars i/o complementàries. Convocatòria 09/03.

Per a colònies escolars. Convocatòria 10/03.

Per a menjador escolar. Convocatòria 11/03.

Per a casals d'estiu. Convocatòria 12/03.

Per a educació en el lleure. Convocatòria 13/03.

Per a associacions d'estudiants. Convocatòria 14/03.

Ratificar el Decret número 1032/2002 d'aprovació de la convocatòria i bases particulars per a la concessió de les beques TRABAL.

Ratificar el Decret número 1129/2002 d'atorgament de subvencions per a projectes educatius de l'IME. Activitats educatives extraescolars o complementàries i de lleure.Convocatòria extraordinària 24/02.

Ratificar modificació oferta pública 2002.

Ratificar acceptació/sol·licitud subvenció al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria de l'any 2002.

Sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Manel Gallifa Espiell i la senyora Sandra Carré Pérez, docents de l'IME.

Donar compte del Decret número 1333/2002 de sol·licitud de subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació i la consolidació de places escolars de primer cicle d'educació infantil en centres de titularitat municipal.

Informacions de la Presidència

Precs i preguntes

Mataró, 2 de gener de 2003

LA SECRETÀRIA

Montserrat Cabré i Roca