Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 14/03/2002

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 14/03/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 14 de març de 2002

Per indicació del President de l'IME es convoca la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària de data 20 de novembre de 2001, de l'acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2001 i de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de febrer de 2002.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels Decrets signats.

4. Línies d'actuació:

Presentació de l'avantprojecte del Projecte Educatiu de Mataró

5. Propostes al Consell:

1. Aprovació Oferta Pública d'Ocupació de l'IME per a l'any 2002.

2. Aprovació del Pla Director de l'Escola d'Adults municipal.

3. Donar compte de l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró com a soci protector de l'Associació Amics de la Bressola.

4. Donar compte de la contractació de la Senyora Antònia Baena Ordoñez com a cuinera per substitució d'ILT

6. Informacions de la Presidència

7. Precs i preguntes

Mataró, 12 de març de 2002

LA SECRETÁRIA

Montserrat Cabré i Roca