Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 11/1/2001

Escoltar

Mesa de contractació. 11/1/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 11 de gener de 2001
Hora: 9 hores.
Lloc: Sala dels Lleons

Ordre del dia.

1.- Obertura de pliques.

1.1.- Exp. 14/2001 Treballs de reg d'arbrat anys 2001-2002
1.2.- Exp. 16/2001 Programa mediació intercultural anys 2001-2002
1.3.- Exp. 22/2001 Manteniment jocs infantils 2001-2002
1.4.- Exp. 18/2001 Servei missatgeria anys 2001-2002
1.5.- Exp. 19/2001 Servei manipulació i repartiment notificacions 2001-2002
1.6.- Exp. 5/2001 Servei desratització, desinfecciço i desinsectació anys 2001-2002
1.7.- Exp. 1/2001 Treballs pintura edificis municipals....... Anys 2001-2002
1.8.- Exp. 27/2001 Servei lloguer grua cistella per porga anys 2001-2002
1.9.- Exp. 15/2001 Subministrament recanvis vehicles 2001-2002
1.10.- Exp. 26/2001 Subministrament vestuari d'uniforme de la Policia Local any 2001
1.11.- Exp. 17/2001 Subministrament terres de jardineria anys 2001-2002
1.12.- Exp. 25/2001 Subministrament bosses boby-net anys 2001-2002
1.13.- Exp. 118/2000 Projecte bàsic i execució obres recuperació cementiri els Caputxins
1.14.- Exp. 24/2001 Servei de lloguer de contenidors de RUNA per l'any 2001

2.- Proposta adjudicació.
2.1.- Exp. 3/2001 Adjudicació del servei de gestió centres oberts de Rocafonda i Pla d'En Boet durant els anys 2001 i 2002

La Secretària de la Mesa
de Contractació


Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 4 de gener de 2001.