Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació - 19 de juliol de 2001

Escoltar

Mesa de Contractació - 19 de juliol de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Obertura de pliques.
1.1.- Exp. 106/2001: obres de renovació de l'enllumenat públic dels carrers Los Alamos, Mata, Moreto, Alarcon, Joep Sabater i Fortuny (quadre AT).
1.2.- Exp. 121/2001: obres de renovació de l'enllumenat del quadre "L".
1.3.- Exp. 122/2001: obres de renovació de l'enllumenat del quadre "OF".
1.4.- Exp. 124/2001: obres d'arranjament de l'esplanada central i accés al Parc de La Llàntia.
1.5.- Exp. 104/2001: concessió del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats al "Centre d'Acollida d'Animals Domèstics" de Mataró (c/ Galícia, s/n).

2.- Proposta adjudicació.
2.1.- Exp. 38P/1998: adjudicació obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 4B.
2.2.- Exp. 84/2001: adjudicació servei de confecció d'un manual d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Mataró.
2.3.- Exp. 107/2001: adjudicació de l'equipament d'una cuina per a l'escola "L'Anxeneta", ubicada al C/ Sant Pere, 14.
2.4.- Exp.110/2001: adjudicació del "Projecte Laia" (aplicatiu informàtic per a la gestió de l'ocupació de la via pública).
2.5.- Exp. 123/2001: subministrament, instalÙlació i manteniment de l'equipament d'electrònica de xarxa, durant el 2001.
2.6.- Exp. 125/2001: adjudicació del servei d'informació i tramitació telefònica abreujada 010.
2.7.- Exp. 141/2001: adjudicació del mobiliari de l'edifici municipal ubicat al C/ Herrera (Viver d'Empreses).

3.- Exclusió d'una plica presentada per l'empresa TECMED per a la contractació de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 4B (Exp. 38-P/98), per presentació extemporània de l'oferta.


La Secretària de la Mesa de Contractació
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 16 de juliol de 2001.