Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 28/02/2002

Escoltar

Mesa de Contractació. 28/02/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 28 de febrer de 2002
Hora: 9.00 h
Lloc: sala de reunions d'El Carreró núm. 13-15 (1r subterrani)

Ordre del dia.

1.- Obertura de pliques.
1.1.- Exp. 228/2001: obres d'instal.lacions de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment.

2.- Proposta adjudicació.
2.1.- Exp. 7/2002: adjudicació subministrament material de lampisteria per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.
2.2.- Exp. 5/2002: adjudicació subministrament d'arids per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.
2.3.- Exp. 6/2002: adjudicació subministrament material d'obra per l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003.
2.4.- Exp. 218/2001: adjudicació obres projecte construcció escola bressol "El Tabalet".

La Secretària de la Mesa
de Contractació


Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 25 de febrer de 2002