Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 8/11/2001

Escoltar

Mesa de contractació. 8/11/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 8 de novembre de 2001.
Hora: 9'00 hores.
Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, (1r soterrani)

Ordre del dia.

1.- Obertura de pliques.
1.1.- Exp. 192/2001: obres de regulació semafòrica a les cruïlles ronda president Tarradellas amb Carlemany, carretera de Cirera amb Doctor Ferran i Ronda Roca Blanca amb c/Tarragona.
1.2.- Exp. 196/2001: Obres de reurbanització de la plaça de l'Havana.

2.- Proposta adjudicació.
2.1.- Exp. Exp. 186/2001:declarar desert el contracte de gestió del servei de telealarmes i teleassistència i acordar l'inici del procediment negociat sense publicitat, amb un augment del 10% sobre el pressupost inicial de licitació.
2.2.- Exp. 151/2001: adjudicació del subministrament de 5 fotocopiadores.
2.3.- Exp. 193/2001: adjudicació obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BC".

La Secretària de la Mesa
de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 6 de novembre de 2001