Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 21/12/2000

Escoltar

Ple extraordinari 21/12/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7332/2000 de 18 de desembre

Assumpte: Ordre del Dia ple extraordinari 21 de desembre de 2000

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 21 de desembre de 2000, a les 8 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


ALCALDIA
1 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró a l'acord adoptat per la Federació Catalana de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis sobre l'atemptat contra el regidor de Viladecavalls Francisco Cano Consuegra.
2 Concessió de la Medalla de la Ciutat a l'Institut de les Missioneres de la Immaculada Concepció.


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
3 Aprovació definitiva Ordenances Fiscals exercici 2001
4 Pròrroga contracte de fotocòpies i plànols
5 Pròrroga contracte de neteja de les zones enjardinades
6 Aprovació tarifes clavegueram
7 Aprovació preus serveis complementaris a la venda d'aigua

-Recursos Humans-
8 Aprovació acord condicions laborals 2000-2003
9 Modificació de la relació de llocs de treball

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-
10 Revisió valoració llocs de treball


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
11 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la plaça Rocafonda i carrer Pablo Picasso, entre Av. Perú i c/ Mèxic.

CMI VIA PÚBLICA
12 Aprovació definitiva de l'ordenança municipal de guals i estacionaments reservats.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe