Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reunió del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i ambiental de Mataró. 14/2/2001

Escoltar

Reunió del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i ambiental de Mataró. 14/2/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del President del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, es convoca la reunió que tindrà lloc el proper dia 14 de febrer, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la reunió del Consell del dia 29 de novembre.

2. Despatx oficial.

3. Presentació del Sr. Arnau Vilardell Fradera com a nou representant del grup municipal IC-V.

4. Informació del Projecte de Rehabilitació de la nau i serveis de la cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí.

5. Llicències solÙlicitades: Can Diviu....

6. SolÙlicituds de subvencions.

7. Constitució de la Ponència que elabori el redactat d'un manifest municipal per millorar la qualitat de l'arquitectura a la ciutat.

8. 2001, any Puig i Cadafalch. Actuacions previstes: arranjament de la façana de la casa natal; confecció d'una escultura; exposicions; premis Puig i Cadafalch... Suggeriments.

9. Inici del procés per a la concessió dels Premis Puig i Cadafalch 2000. Concursos per escollir el guardó i el comissari.

10. Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic. Treballs d'elaboració del llistat dels elements i espais naturals protegibles.

11. Informació sobre el Pla Especial Arqueològic de la ciutat d'Iluro.

12. Actuacions arqueològiques.

13. Informe de l'estat estructural de la Torre d'Onofre Arnau.

14. Precs i preguntes.


El Secretari del Consell
Xavier Comas i Bartra
Mataró, 29 de gener de 2001.