Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acompanyament a la comunitat educativa en la gestió de la convivència

El Servei de Mediació Ciutadana ofereix un acompanyament als centres educatius per atendre de forma integral i comunitària la gestió de la convivència als centres educatius, reforçant la transversalitat, la responsabilització i la continuïtat de les intervencions en els projectes A través de l'elaboració d'un pla de treball individualitzat de centre, el Servei de Mediació Ciutadana ofereix, d'una banda, la gestió dels conflictes puntuals (individuals i/o grupals), així com els conflictes de convivència entre les diferents persones, que integren la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies). Tot fomentant els aprenentatges col·laboratius, l’expressió i la regulació emocional i la difusió i sensibilització de la cultura de la pau i el diàleg.

Metodologia

A partir de l’escolta i estudi de les situacions plantejades pel centre educatiu, es du a terme el disseny d’un pla de treball consensuat amb el centre amb una mirada comunitària, fent partícips a totes les persones membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, personal no docent, famílies), i tot, a través de metodologies restauratives, dialògiques i vivencials.

Objectius

 • Facilitar el diàleg i la cultura de  pau entre les persones membres de la comunitat educativa  per millorar la convivència i la salut comunitària dels centres educatius
 • Motivar la implicació, la corresponsabilitat i el compromís dels centres educatius en els plans de treball que sorgeixin
 • Fomentar que els plans de treball tinguin una continuïtat en el centre
 • Atendre la demanda dels centres, de forma que les propostes des del Servei de Mediació responguin tant a les intervencions puntuals com a un treball preventiu, que abasteixi tota la comunitat educativa (mirada àmplia)
 • Fomentar les capacitats, les potencialitats i les habilitats de les persones en relació a la gestió positiva dels conflictes,  per generar confiança en si mateixes i les seves relacions (empoderament)
 • Fomentar l’escolta i la voluntarietat de les parts, amb les quals es pretén treballar
 • Posar el focus del nostre acompanyament en el foment del vincle i el respecte al procés i al ritme de les persones (el Servei de Mediació inclòs)
 • Impulsar que les persones participants en les intervencions esdevinguin agents replicants (referents, difusors, sensibilitzadors, precursors,...) entre la resta de persones iguals de la comunitat educativa
Àrees temàtiques
 • Gestió positiva de conflictes i cultura de pau
Àmbits
 • Gestió positiva de conflictes i cultura de pau
Persones destinatàries
 • Educació primària
 • Educació infantil
 • Educació especial
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles formatius
 • Altres
 • Escoles d´adults
 • Famílies/AMPA/AFA
 • Docents

Qui organitza Servei de Mediació Ciutadana Ajuntament de Mataró

Dies A convenir

Horari A convenir

Preu -