Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taller contra rumors i discriminació

Alumnat: Taller vivencial a través de l’anàlisi de mitjans i d’audiovisuals o tècniques teatrals, per prendre consciència i abordar la discriminació i els conflictes (rumors, assetjament... ) Professorat: Una sessió posterior per a professorat de retorn i formació i lliurament de guia amb materials per a seguir implementant.

Metodologia

Tallers vivencials per treballar estereotips i prejudicis i discriminació a l’aula però també ne les relacions quotidianes en relació a les diversitats (origen, orientació sexual, aspecte físic, confessió religiosa etc) i les seves conseqüències: rumors, assetjament, conflictes...

S’ofereixen dues modalitats a escollir segons el tipus de grup classe: 

1) Tècniques teatrals: Basat en propostes de Paulo Freire i Augusto Boal es treballaran exercicis i tècniques per a recercar i comprendre conflictes socials i de la vida quotidiana.

 • Exercicis per visibilitzar la diversitat del grup.
 • Jocs i exercicis de cohesió de grup i per generar clima de confiança per abordar experiències personals en el grup.
 • Exercicis pràctics de teatralització sobre prejudicis i estereotips del grup a partir de dinàmiques de creació de diversos personatges
 • Propostes de treball col•laboratiu per a abordar les problemàtiques i fer propostes d’acció per a millorar la convivència.

2) Taller a través de llenguatge audiovisual: Basat en l’anàlisi dels mitjans de comunicació i de les TIS per identificar el paper dels mitjans en la creació d’estereotips i prejudicis, reflexionar entorn els rumors i la seva propagació i apoderar als participants respecte a les eines per a la millora de la convivència i trencar situacions de discriminació.

 •  Dinàmica inicial per analitzar com funcionen els estereotips relacionats amb la diversitat cultural a través de la presentació de 10 fotografies.
 • A partir d’exposició d’articles i reportatges de la premsa escrita i vídeos es reflexiona sobre el paper dels mitjans en la construcció de l’imaginari de la identitat, la diversitat i la immigració. Analitzem el contingut en la premsa escrita i programes televisius.
 • Es presenten projectes educomunicatius i vídeos realitzats per part de joves per trencar rumors i mites oferint peces per conscienciar el públic del poder de transformar l’entorn
 • En una segona part: Què diem nosaltres?
  • Opció1.  Idees antirumors: creació d’un debat responent a quatre preguntes: què podem fer a l’aula? Què podem fer al centre? Què podem fer al barri ? I a les xarxes socials?
  • Opció 2. Mural antirumor animat

Objectius

 • Identificar quins elements intervenen en la creació de rumors, estereotips, prejudicis i discriminació.
 • Reconèixer els propis estereotips i prejudicis respecte als altres.
 • Oferir eines per a que l’alumnat pugui gestionar de manera constructiva la discriminació, els estereotips i rumors.
 • Experimentar els possibles conflictes davant la diversitat

Reserves

Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana ciutadania@ajmataro.cat Tel. 93 758 23 26

Observacions (necessitats tècniques i altres)

Pel teatre: aula diàfana i so Per opció audiovisual: ordinador, projecció i so. Els tallers els realitza entitats especialitzades externes de El Parlante i la Xixa Teatre.
Àrees temàtiques
 • Internet i xarxes socials
 • Comunicació i llengua
 • Igualtat, convivència i justícia global
 • Arts visuals i plàstiques
 • Art
 • Educació en les arts
 • Interculturalitat i no-discriminació
Àmbits
 • Àmbit social
 • Ciències socials
 • Àmbit artístic
 • Educació artística: visual i plàstica, arts escèniques, música i dansa
 • Àmbit d'educació en valors
 • Educació en valors socials i cívics
 • Acollida
 • Orientació i tutoria
 • Àmbit igualtat, convivència i justícia global
 • Interculturalitat i no-discriminació
Persones destinatàries
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles formatius
 • Famílies/AMPA/AFA

Qui organitza Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana

Dies a concretar

Horari matins

Durada Taller a través de tècniques de teatre. La Xixa. Sessió de 2h amb l’alumnat + sessió de 1-2h amb el professorat ///// Taller a través de llenguatge audiovisual. El Parlante. 2 Sessions (2h+1h) amb l’alumnat + 2 Sessions (1h+1h) amb el professorat.

Preu Gratuït.

Grup +Educació secundària obligatòria (14-16 anys) 2n cicle (3r i 4t)+ Educació postobligatòria: batxillerat i cicles formatius grau mig (16-18 anys) i cicles formatius de grau superior ( més de 18 anys)

Període d'inscripció al llarg del curs

Període de realització al llarg del curs

Inscripció