Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

dRogues! Què?

El programa dRogues! Què? és un programa d’intervenció d’iguals que es desenvolupa amb activitats prèviament estructurades de 1r a 4t d’ESO. Els agents de salut són alumnes de cicles formatius de grau superior de la ciutat que es formen per efectuar les activitats programades als diferents cursos dels centres sol•licitants.

Metodologia

Aquest programa forma part d’un protocol d’actuació als centres d’ensenyament i suposa el compliment de diferents directrius per a prevenir el consum de drogues en l’àmbit educatiu: 1. Compliment de la normativa vigent pel que fa al consum 2. Participació de tota la comunitat educativa 3. Seguiment del programa preventiu universal –dRogues! Què? i altres propostes d’intervenció selectiva si es precisa. 4. Detecció de problemes de consum i intervenció precoç.

Objectius

-Valorar el risc que comporta el consum habitual i l’abús d’alcohol, tabac, cànnabis o d’altres drogues. -Adquirir habilitats per saber expressar emocions, afrontar situacions, defensar les pròpies opinions i ser capaç de prendre decisions. -Conèixer diferents estratègies per reduir els riscos relacionats amb el consum.

Reserves

alluch@ajmataro.cat (s'adjunta full sol·licitud)

Observacions (necessitats tècniques i altres)

Es sol•licita al centre que designi el psicopedagog com a referent del programa i que participi a la comissió tècnica del programa.
Àrees temàtiques
  • Consum
  • Salut
Àmbits
  • Orientació i tutoria
Persones destinatàries
  • Educació Secundària Obligatòria

Qui organitza Secció de Salut. Servei de Salut i Consum.

Dies De dilluns a divendres

Horari Horari lectiu

Durada 1 h intervenció, a cada curs es programen 2h. Total 8 sessions

Preu Gratuïta

Grup Classe

Període d'inscripció De setembre a octubre. Durant el curs es poden sol·licitar altres intervencions si es precisa.

Període de realització De gener a maig

Inscripció

Arxius adjunts