Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Infants: projecte participació infantil a Mataró

Consell participatiu per als infants de la ciutat (5è i 6è de primària)

Metodologia

L'Ajuntament de Mataró va endegar durant el curs 2014-2015 un projecte de participació infantil amb la finalitat de treballar amb els nens i nenes de la ciutat els valors i principis de la democràcia. Aquest projecte es materialitza en la constitució d'un òrgan de participació: el Consell d'Infants, un espai per sensibilitzar i conscienciar els infants sobre les necessitats de l'entorn immediat, donant-los l'oportunitat d'implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real de la ciutat. Des de l'Ajuntament de Mataró volem que aquest espai s'aprofiti i es gaudeixi com a espai d'aprenentatge i creixement entre tots els agents implicats. Que aquesta eina de contacte i comunicació entre la infància i l'administració serveixi per establir nous lligams i coneixements així com per projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat.

Objectius

- Donar a conèixer l'opinió dels infants sobre temes de ciutat - Sensibilitzar els infants sobre la democràcia participativa i la presa de decisions pública - Donar a conèixer els drets i deures dels infants.

Reserves

Direcció d'Ensenyament Consell d'Infants Raquel Roman (secretària) Correu: conselldinfants@ajmataro.cat Telèfon: 937582278 Amb el suport de la secció de Participació, del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania

Observacions (necessitats tècniques i altres)

Calendari: - Setembre/octubre. Presentació a l'alumnat i a les famílies - Octubre / Novembre. Constitució Consell i triar el tema a treballar - Octubre a maig. Sessions de treball mensuals (a vegades d'extraordinàries) - Maig/juny. Cloenda i presentació treball realitzat Requisits: Per participar en el programa, a més dels compromís de realitzar i finalitzar el projecte, caldrà tenir en compte: VOLUNTAT: per tal que el projecte es pugui tirar endavant i l'alumnat tinguin capacitat real d'incidir-hi, cal que professorat i alumnat s'hi impliquin. RECURSOS i COORDINACIÓ: cal una persona responsable del professorat com a referent del centre, que farà d'enllaç entre Ajuntament i escola i les famílies. COMPROMÍS I DISPONIBILITAT: cal una dedicació mínima per part del professorat i alumnat per desenvolupar el projecte participatiu i per transmetre el treball que es fa al Consell a la resta de l'aula i centre educatiu i viceversa. La implicació en aquest projecte comporta la dedicació d'un cert nombre d'hores de treball a l'aula amb els/les alumnes del grup, per tal que el conceller/a representant faci d'interlocutor/amb el Consell.
Àrees temàtiques
  • Civisme i participació
  • Igualtat, convivència i justícia global
Àmbits
  • Àmbit d'educació en valors
  • Educació en valors socials i cívics
Persones destinatàries
  • Educació primària

Qui organitza Direcció d'Ensenyament

Dies Una sessió mensual (a vegades d'extraordinàries en dissabte)

Horari Fora de l'horari escolar

Durada Tot el curs escolar

Preu Gratuït

Grup Alumnat del cicle superior primària (5è i 6è)

Període d'inscripció Setembre

Període de realització Setembre a Juny

Inscripció