Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tallers de periodisme crític, social i no sexista

Els Tallers de Periodisme Crític, Social i No Sexista és una proposta d'alfabetització mediàtica i lectura crítica dels mitjans per als joves, per generar canvis i modificacions en el seu imaginari social i fomentar relacions i comportaments d’igualtat.

Metodologia

En l’era de la globalització i de les tecnologies de la informació i la comunicació, els i les joves estan constantment rebent missatges des de cada cop més diversos mitjans. L’educació en comunicació i l’apropament al món del periodisme i de l’audiovisual és actualment considerada una necessitat per a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge per molts països. Segons una recomanació de la Unió Europea: “les decisions que prenguin les persones al llarg de la seva vida dependran, en part, del que hagin extret dels mitjans de comunicació”. L’educació també és clau per a l’assoliment d’una societat més equitativa i justa, i en la qual dones i homes es relacionin en igualtat de condicions. Proposem la realització de tallers per a donar recursos als i les joves en matèria de lectura crítica dels mitjans per contribuir a que puguin, independentment de la seva edat, sexe o origen, viure amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte. Volem contribuir a la formació integral de les i els estudiants de secundària i altres, tot col•laborant en la seva alfabetització mediàtica i lectura crítica dels mitjans. Així com dur a terme unes accions pedagògiques i comunicatives per generar canvis i modificacions en el seu imaginari social i fomentar relacions i comportaments d’igualtat. El format que oferim són tallers de dues hores de durada presencials, dins l’aula escolar. El desenvolupament dels tallers és eminentment participativa, creant espais per a la participació, el debat i la comunicació. A partir d’un material didàctic, presentat en un suport de Power Point, i una àmplia selecció d’exemples periodístics i mostres audiovisuals, exposarem tots els continguts, els analitzarem i els debatrem amb els joves i les joves. A través de la reflexió continuada, els mostrarem casos pràctics concrets de males pràctiques periodístiques perquè aportin la seva visió i proposin alternatives. Igualment, destacarem aquells bons tractaments informatius que puguin servir de referents per a l'alumnat.

Objectius

• Informar sobre els mecanismes i les rutines que regeixen el periodisme (línia editorial, públic, privat, interessos econòmics...) per potenciar l’esperit crític davant els mitjans de comunicació i desenvolupar una lectura crítica entre les i els joves, a través de l’anàlisi de material de premsa i audiovisual. • Explicar què és la perspectiva de gènere i posar l’accent en com aquesta està pràcticament absent en el tractament de les notícies dels mitjans. Incidir en la influència que tenen els mitjans de comunicació en la construcció dels rols de gènere. • Parlar dels prejudicis i els estereotips en la representació de les dones i els homes en els mitjans de comunicació: la perpetuació de rols, el tractament de la violència, el sexe, el cos, el pas del temps i la malaltia. I comprovar amb els i les joves en quina mesura determinats col·lectius (persones immigrades, infants, dones, joves, del quart món, amb discapacitat) estan o no representades en els mitjans i els enfocaments que reben. • Tractar d’incorporar, per part de l’alumnat, la visió de gènere com un element més de perspectiva en la construcció dels missatges, en tots els àmbits de la vida com la salut, l’economia, la política, l’amistat, l’amor... Introduint els i les joves en el concepte del micromasclisme i aconseguint una mirada transversal del tema. • Analitzar el tractament de la violència de gènere contra les dones als mitjans fent una anàlisi crítica i treballar amb expressions no sexistes. • Mostrar bones pràctiques dels mitjans de comunicació pel que fa al tractament del gènere. • Fer una anàlisi de les xarxes socials, més enllà de la vessant lúdica, per prendre consciència de la seva repercussió social, els seus riscos (perpetuació de rols i estereotips, assetjaments, bullings, etc.) i el seu potencial, al mateix temps, per donar veu a la ciutadania. • Contribuir a que els i les joves prenguin més consciència del seu paper en la societat i de la seva capacitat per actuar.

Reserves

Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) Rambla de Catalunya, 10 , Cristina Mora 610373845 Cal fer la reserva de l'activitat 15 dies abans de la data de realització com a mínim

Observacions (necessitats tècniques i altres)

Per la realització de les classes necessitem una aula equipada amb ordinador, connexió a internet i un projector per la visualització del Power Point i del material didàctic i audiovisual
Àrees temàtiques
 • Igualtat, convivència i justícia global
 • Mitjans de comunicació
 • Comunicació i llengua
Àmbits
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit social
 • Ciències socials
 • Àmbit d'educació en valors
 • Educació en valors socials i cívics
Persones destinatàries
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles formatius
 • Altres
 • Escoles d´adults

Qui organitza Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)

Dies De dilluns a divendres

Horari Dins els horaris dels centres escolars

Durada 2 hores

Preu El preu del taller és de 140€ però els centres escolars reben un descompte del 50% ja que el projecte està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona

Grup Preferentment grup classe (20-30 alumnes)

Període d'inscripció Curs escolar

Període de realització Curs escolar

Arxius adjunts