Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Millorem la convivència

Taller per apoderar a cadascuna de les participants per a prendre consciència de què és i com funciona la vida dins d’una comunitat veïnal, i saber quines accions i maneres de fer són les que fomenten una bona relació veïnal i que podran aplicar en qualsevol situació personal o professional.

Metodologia

A partir de dinàmiques i role-playings que s’ofereixen a les persones participants, els/les formadors/es treballen les normes de convivència veïnal, les habilitats comunicatives, el marc legal que regula la convivència a les comunitats (LPH), la gestió dels conflictes, i d’altres aspectes que poden facilitar la vida en una comunitat, fent al/a la jove partícip de tots els continguts. També es lliura material divulgatiu elaborat pel Programa, com el díptic del Programa i la Guia de comunitats de veïns i veines.

Objectius

 • Millorar les habilitats comunicatives: l’empatia, el diàleg, l’escola activa, llenguatge no verbal, resolució de conflictes i negociació, respecte, negociació.
 • Fomentar la presa de decisions, des del respecte i l’assertivitat.
 • Aprofundir en la manera com cada un gestiona els conflictes grupals.
 • Aprendre diverses maneres de gestionar els conflictes convivencials, des de la creativitat.
 • Informar dels drets i deures que tenen els propietaris i inquilins, així com també dels marcs legals que regulen la convivència a les comunitats (Llei de propietat horitzontal, Llei d’arrendaments urbans, i ordenança de civisme).
 • Dotar d’ eines per millorar la convivència i les relacions veïnals a un col·lectiu que està a punt d’emancipar-se.

Reserves

Reserves a ivillaverde@ajmataro.cat - scosculluela@ajamataro.cat

Observacions (necessitats tècniques i altres)

Cal pantalla per projecció, portàtil i equip de so.
Àrees temàtiques
 • Interculturalitat i no-discriminació
 • Gestió positiva de conflictes i cultura de pau
 • Drets humans i cooperació
 • Civisme i participació
 • Comunicació i llengua
 • Igualtat, convivència i justícia global
Àmbits
 • Àmbit d'educació en valors
 • Educació en valors socials i cívics
 • Educació emocional
 • Àmbit igualtat, convivència i justícia global
 • Interculturalitat i no-discriminació
 • Gestió positiva de conflictes i cultura de pau
 • Drets humans i cooperació
 • Àmbit social
Persones destinatàries
 • Cicles formatius
 • Escoles d´adults

Qui organitza Programa de Suport a les Comunitats de Veïnes i Veïns.

Dies Dilluns matí i/o tarda i dimecres matí (fins les 15 hores)

Durada 2 sessions de 1.30-2 hores cadascuna.

Preu Gratuït.

Període d'inscripció Tot el curs.

Període de realització Preferiblement entre novembre i abril.