Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2015. Demografia (17/07/2015)

Escoltar

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2015. Demografia (17/07/2015)

Mataró se situa a tocar dels 125.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2015, hi havia 124.934 habitants, 467 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,38% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2014. En el període 2011-2015 Mataró ha augmentat en 2.002 habitants, lluny dels més de 11.000 que va arribar a créixer en el període 2002-2006.  

En l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.