Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2016. Demografia (21/10/2016)

Escoltar

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2016. Demografia (21/10/2016)

Mataró supera els 125.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2016, hi havia 125.631 habitants, 697 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,56% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2015. Entre 1 de gener de 2012 i 1 de gener 2016 Mataró ha augmentat en 1.725 habitants, lluny dels més de 11.000 que va arribar a créixer en el període 2001-2005.  

En l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.