Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2017. Demografia (14/07/2017)

Escoltar

Estudi de la població a Mataró, 1 de gener de 2017. Demografia (14/07/2017)

Mataró supera els 126.000 habitants. Concretament, a 1 de gener de 2017, hi havia 126.159 habitants, 528 més que l'any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa del 0,42% respecte dels que hi havia a principis de l'any 2016. Tot i que es tracta d’un creixement absolut i relatiu inferior al registrat l’any anterior, ha estat suficient per superar en un any la barrera dels 126.000 habitants, consolidant la seva posició com a vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya.

A l'estudi s'analitza el creixement de la població a través del component migratori (les altes i les baixes d'altres municipis i de l'estranger), i del component natural (natalitat i mortalitat). També es presenten les dades referents a la dimensió de les llars, a la procedència de la població residents, a l'esperança de vida, o als canvis de domicili per barris.