Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

Escoltar

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

La matrícula de l’IAE es trobarà a disposició de les persones interessades al Servei d’ingressos de l’Ajuntament ( El Carreró, 13 primer pis) on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta entre els dies 1 i 15 de juliol, adreçant la seva pètició al correu electrònic: serveimunicipalingressos@ajmataro.cat. Durant la segona quinzena de juny s’anunciarà a un dels diaris de major difusió de la província.

 


 

Advertir que transcorregut el termini d'ingrés anunciat, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i acreditaran el corresponent recàrrec i interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

Donar trasllat d’aquesta resolució a l’ORGT per que procedeixi a publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes pertinents.

Exposar el present calendari fiscal al Tauler d’Edictes Electrònic (E-Tauler): https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812130008