Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada per unanimitat la declaració institucional d'Esquerra Republicana per preservar el litoral i les platges del Maresme

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Aprovada per unanimitat la declaració institucional d'Esquerra Republicana per preservar el litoral i les platges del Maresme

Ahir va tenir lloc la junta de portaveus locals on es votaven diverses declaracions institucionals. El grup municipal d'Esquerra Republicana - MES presentavem una declaració per a la preservació i defensa del litoral i platges del maresme fomentada en estudis científics de les dinàmiques litorals.

Moltes localitats costaneres de la comarca del Maresme viuen molt pendents dels resultats que any rera any es deriven de l’evolució i de la gestió de les costes i especialment de les platges de la nostra comarca. 

La  gestió del litoral feta durant dècades no ha estat planificada en termes sostenibles i amb el respecte necessari cap al medi ambient i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. L’impacte en el paisatge i sobretot, en l’ecosistema marí ha estat molt alt.

Actualment ens trobem amb un litoral altament artificialitzat, amb ports que dificulten el trànsit de sorra i amb infraestructures de mobilitat importants a primera línia de mar (Nacional II o via del tren) i passejos marítims, vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic i dels temporals, cada cop més freqüents i més virulents a la zona costanera. Més al nord, el delta de la Tordera afectat també per la disminució d’aportacions sedimentàries i al llarg de la comarca...

Més enllà dels ports esportius i infraestructures diverses, cal fer esment també a les pràctiques de regeneració de les platges a base del dragat  i transport d’enormes volums de sorra del fons marí cap a la línia de costa, a més del projecte de construcció de nous dics i espigons. El projecte elaborat el 2014 preveia la construcció de 30 dics i espigons i el dragat continuat de sorra a desenes de punts al llarg de tota la comarca, afectant a la majoria de localitats costaneres.

Tot això comporta el procés de regressió de les praderes marines, alterant el fons i els ecosistemes marins i perjudicant els habitats naturals, geomorfològicament i també a la indústria turística i pesquera.

El repte present i futur de litoral i platges, exigeix actuacions que tinguin present per un costat la situació climàtica que ens trobarem al llarg de les properes dècades i que per l’altra banda siguin les mínimes imprescindibles, de manera que s’aconsegueixi el màxim efecte, amb els mínims danys i impactes possibles.
Cada vegada és més clar que cal dissenyar i impulsar accions que respectin les dinàmiques naturals del mar i evitar l’execució d’intervencions artificials que puguin afectar de forma irreversible la costa i la sostenibilitat del sistema.

En aquesta línia, el Senat ha aprovat recentment un text en el que insta el Govern d’Espanya, d’acord amb el de la Generalitat, a impulsar una sèrie d’accions en relació a aquesta qüestió, entre les quals:

- La necessitat de replantejar el projecte del 2014, a partir d’un nou estudi que permeti la utilització de solucions per tot el litoral que respectin els ecosistemes marins i les dinàmiques geomorfològiques naturals que fan que el flux de sediments es distribueixin des del delta de la Tordera avall.
- El compromís de paralitzar aquelles actuacions a les que s’hi oposi el Ple Municipal de l’Ajuntament titular del terme municipal on s’havien de dur a terme.
- La creació d’una Mesa de Coordinació entre  el Govern d’Espanya (Ministeris de Transició Ecològica i de Transports), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i totes les alcaldies afectades per a cordar les mesures conjuntes corresponents.
- L’elaboració d’un informe científic sobre els fluxos sòlids fluvials per tal de promoure plans de gestió dels sediments que assegurin l’arribada del flux sedimentari fins a les línies de la costa, garantint la sostenibilitat de deltes i platges.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció del següent acord:

1.  L’Ajuntament de Mataró insta el Govern d’Espanya, que en col·laboració amb el de la Generalitat, apliqui l’acord adoptat respecte aquesta qüestió al Senat i implementi una estratègia d’actuació per a la preservació, millora i defensa envers l’erosió de les platges del Maresme, amb el mínim impacte sobre l’ecosistema, fonamentades en estudis científics de la dinàmica litoral i considerant també els efectes del canvi climàtic.