Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contingut del Ple de Mataró de Juliol

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Contingut del Ple de Mataró de Juliol

Adjuntem un breu resum sobre el contingut que el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres exposem al Ple del mes de Juliol a l'Ajuntament de Mataró.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

La proposta de resolució demana al govern municipal que es fixi l'Habitatge, com a una prioritat. El dret a un habitatge digne és una necessitat essencial per a les persones i està reconegut a tractats internacionals i a la Constitució. Però són moltes les amenaces que barren l'accés a l'habitatge i que generen segregació i exclusió social urbana Entenent l'emergència de l'habitatge de la nostra ciutat, i més després de la pandèmia de la covid-19, creiem que és imprescindible que l'Habitatge sigui una de les prioritats clares pel govern municipal. Demanem doncs crear monogràfics sobre el tema i traslladar la preocupació i les idees a les entitats municipalistes però també a escala supramunicipal (Parlament, Congrés...)

PRECS I PREGUNTES

1. Pregunta sobre l'ordenança de vehicles elèctrics.
A Mataró encara no és vigent l'ordenança sobre patinets i vehicles de mobilitat personal elèctrics en conseqüència es manté un buit regulador que permet que aquesta mena de vehicles segueixin circulant per les voreres o zones de vianants i no estiguin encara sotmesos a les mateixes restriccions que els conductors d'altres vehicles. Preguntem al Govern quan aprovaran aquesta ordenança.

2. Prec sobre els consells de participació.
Els consells de participació són espais consultius que contribueixen i generen valor afegit a la presa de decisions. Tenen la finalitat de debatre i fer el seguiment entorn projectes i intervencions en qualsevol àmbit que tenen lloc a Mataró. Segons el reglament es duran a terme mínim dues sessions ordinàries a l'any, demanem que s'accentuïn les trobades (moltes d'elles encara no han realitzat cap sessió), així com que s'actualitzi la informació a la web de l'Ajuntament perquè la ciutadania hi tingui accés. Creiem que ara més que mai la participació ciutadana és un punt clau, i que hem de potenciar.

3. Pregunta sobre la biblioteca de les coses.
Des del 24 de gener ja està en funcionament la primera Biblioteca de les Coses de Catalunya, al Casal de Ca l'Isidre (a Barcelona), de manera que usuaris i usuàries poden ja agafar en préstec fins a una seixantena d'objectes. L'Ajuntament de Mataró va presentar l'any 2019 el projecte Parc Maresme Circular, amb la idea de vincular Mataró amb l'economia circular, potenciant la reutilització de productes i materials, reduint la producció de deixalles i protegint així el medi ambient. Demanem que l'Ajuntament incorpori un espai dedicat a la Biblioteca de les Coses, on estaran disponibles diferents objectes que seran oferits en préstecs per part dels ciutadans.

4. Prec sobre les papereres de recollida selectiva.
El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya estableix un objectiu per l'any 2020 d'un 60% en la recollida selectiva bruta de residus municipals. Mataró està molt lluny d'aquestes dades, i en especial a la platja i al casc urbà només hi ha papereres de rebuig. Tenint en compte que el principal element de les papereres de la platja són els envasos, demanem la instal·lació de papereres per a la recollida selectiva de residus (principalment envasos) al costat de les papereres de rebuig.

5. Prec sobre la destinació de les multes de la Covid-19
Durant el confinament, els Mossos i les policies locals catalanes han posat més de 150.000 multes per no complir les normes que estableix l'estat d'alarma, prop de 2000 de les quals, a Mataró. Ja al començament de la crisi, vàrem proposar que els imports de totes aquestes multes es destinessin a ajudar a la recuperació social i econòmica allà on haguessin estat imposades. Demanem que el Govern Municipal, insti al Departament d'Interior perquè transfereixi a Mataró els imports de les multes imposades a la nostra ciutat a l'objecte que siguin utilitzats en el finançament d'accions del Pla de Reconstrucció.

6. Pregunta sobre Seguretat.
El Govern de la ciutat ha respost a les demandes per millorar la convivència ciutadana contractant agents mediadors i reforçant la vigilància policial.
Aquestes són bones mesures que calien i que vam proposar al Ple de Març (mitjançant la contractació d'agents cívics), tot i que el govern va dir que no hi havia pressupost . Gràcies a una subvenció de la Diputació, ara s'ha pogut contractar un personal, imprescindible però sembla que serà només fins al mes de setembre. Preguntem a govern si el desplegament de la policia pels barris de la ciutat és un fet puntual o és una nova forma organitzativa que es mantindrà a llarg termini, així com si els agents mediadors podran seguir la seva tasca després del setembre. Finalment preguntem també Quines mesures de caràcter social com habitatge, educació, possibilitats de futur, es portaran a terme per millorar la igualtat d'oportunitats i així, també , millorar la seguretat i la convivència de tothom.

El grup municipal d'Esquerra Republicana  - Moviment d'Esquerres continuem treballant com al #GovernAlternatiu de la ciutat, proposant mesures i preguntant aquells temes que preocupen als mataronins i mataronines. Seguim!