Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern Municipal accepta els canvis per millorar l'anella ciclista proposats per Esquerra Republicana - Resum del ple de febrer

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

El Govern Municipal accepta els canvis per millorar l'anella ciclista proposats per Esquerra Republicana - Resum del ple de febrer

Ahir es va celebrar el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes de febrer.

En aquest Ple va votar-se, a part de les mocions que vam presentar l’oposició, dues qüestions que creiem rellevants.

D’una banda el Govern va portar a aprovació la proposta de nom de la Pista poliesportiva coberta de Cerdanyola, que passaria a dir-se Pista poliesportiva coberta Remigi Herrero. Com ja hem exposat en altres ocasions, creiem que el procediment està mal fet, doncs a qui correspon proposar noms d’equipaments i via pública és a la Comissió del Nomenclator i no els Consells Territorials. Els Consells, com qualsevol altra òrgan, entitat o persona, poden formular les seves propostes a la Comissió de Nomenclator i aquesta valorar-les en el seu conjunt i amb un criteri rigorós i professional. És per això que vam votar a favor de l’esmena de Junts per Mataró de retirar el punt de l’ordre del dia. Si les coses no es fan  bé, la ciutadania percep un biaix polític en la denominació dels equipaments (tal i com va exposar el diari Capgros en aquest article).

Proposta de Resolució

El regidor Joaquim Camprubí va presentar una proposta per tal de reduir les incidències que s’estan produint a l’Anella Ciclista.

Des del nostre grup creiem que són imprescindibles diversos canvis en la seva aplicació i per això proposavem el següent:

- Abans d’obrir nous carrils, instal·lar elements de prevenció de riscos tals com senyalització, eliminar els obstacles i desperfectes a la capçada i acabar amb les pintures superposades.
- Realitzar una campanya informativa a tota la ciutat, especialment a les zones on s’implementarà l’Anella Ciclista i recollir idees.
- Avaluar les incidències de forma periòdica per tal d’analitzar els punts negres on més accidents es produeixen i així poder-ho resoldre.
- Iniciar una campanya informativa als usuaris de vehicles de mobilitat personal per tal que coneguin les normatives.
- Demanar canvis legislatius als organismes competents per regular els drets i deures de les persones usuàries dels carrils bici, tant conductors com vianants. 

Aquesta proposta buscava, per tant, millorar la convivència a la ciutat. És per això que ens sorpren que el govern municipal la voti en contra. Les dades ens mostren que es produeixen molts accidents fruit de l’increment de VMP i bicicletes. Cal actuar per reduir-los abans que no sigui massa tard.
em que això serveixi per fomentar l'ús social del català al conjunt de la ciutat. El Govern Municipal va acceptar la nostra proposta, cosa que considerem positiva tot i que no entenem perquè fins ara no s'havia acceptat cap de les propostes del nostre grup per ajudar a millorar l'anella ciclista.

Precs i Preguntes

- La regidora Soraya El Farhi va preguntar al govern per què enguany Mataró no participarà de la 101à edició de la Volta ciclista a Catalunya, ja que considerem que és un esdeveniment molt important, que reforça la capitalitat de Mataró i en promociona la ciutat.
El Govern Municipal va respondre que continuaran treballant perquè esdeveniments com aquest tornin a la ciutat, i per això considerem que és necessari que el Govern Municipal mostri una proactivitat (que a vegades manca).

- El portaveu del Grup Municipal Francesc Teixidó va preguntar al govern municipal sobre el tancament de la botiga d’animals Guau Guau en el marc d’una operació contra la comercialització il·lícita d’animals.El nostre grup fa anys que està al darrere d’aquest cas, denunciant la manca d’higiene i el mal estat dels animals. 
En el seu moment el govern ens responia que les condicions dels animals eren adequades, però queda palès que no era així. Davant de les nostres preguntes el govern municipal manifesta que duran el 2021 han realitzat diverses inspeccions. Des el nostre punt de vista és insuficent tot coneixent la notícia d'aquests últims dies. Si el Govern Municipal vol continuar treballant per a esdevenir una ciutat referent pel que fa el benestar animal, creiem que cal continuar treballant.

- De nou el portaveu Francesc Teixidó va preguntar al govern per què van renunciar a pràcticament 500.000€ d’una subvenció que ja teníem concedida per part de la Diputació de Barcelona, que havia de servir per modernitzar diversos polígons industrials de la ciutat. No és la primera vegada que perdem centenars de milers d’euros en subvencions ja atorgades.
El Govern Municipal va respondre que s'havien realitzat moltes actuacions als polígons industrials, però per nosaltres això no és excusa per perdre una subvenció. Ens sembla inadmissible, considerem que no es poden perdre diners per petits errors de la gestió i la falta de control en la planificació.

- El regidor Carles Porta va preguntar al govern sobre l’estat de la xarxa semafòrica de la ciutat, ja que fa més de 2 anys que no tenim contracte de manteniment dels semàfors. Això provoca moltes incidències a la ciutadania, que el govern no està resolent. Per això va preguntar específicament pel cost dels contractes menors de manteniment i quan es tindrà definitivament un manteniment dels semàfors eficaç.
El Govern Municipal va dir que degut a un problemà amb la licitació, que es troba en mans de tribunals, encara no es disposa d'un servei estable de manteniment, tot i que apunten que arribarà en breu. Esperem que així sigui, fa més de dos anys que Esquerra Republicana denunciem que aquesta situació és inadmisible.

- El regidor Joaquim Camprubí va pregunta sobre la freqüència del bus a la línia 7, després que els usuaris hagin denunciat en moltes ocasions retards de més de 20 minuts després de l’execució de l’Anella Ciclista.
El Govern Municipal va respondre dient que la normativa de 'Mataró ciutat 30' i la implementació de l'anella ciclista estan provocant petites problemàtiques a hores punta, en especial al matí. El Govern considera que és aviat per valorar si s'han de realitzar canvis horaris.

- Finalment el regidor Ignasi Bernabeu va preguntar sobre l’estat de les obres al Camí Ral amb carrer Lepanto i Cooperativa, que tants maldecaps estan portant als veïns i als comerços de la zona, tenint en compte que es va comunicar que per la campanya de Nadal ja estarien les obres acabades i encara s’hi està treballant.
El Govern Municipal va respondre dient que el temps de durada de les obres no ha variat i sempre ho han informat així, en aquest sentit considerem que de cara a futures planificacions d'obres fora bo que 

Amb els precs i preguntes del nostre grup municipal va finalitzar el #PleMataró de gener.  Com a #GovernAlternatiu, continuem treballant per Mataró!