Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El PSC es salta el Pla de Mobilitat negant una Estació Autobusos a la ciutat

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

El PSC es salta el Pla de Mobilitat negant una Estació Autobusos a la ciutat

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró va ser aprovat inicialment al Ple el desembre de 2018. Respecte l’estació d’autobusos, considerada una necessitat, els Grups Municipals van realitzar varis acordars en el Pla de Mobilitat.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró va ser aprovat inicialment al Ple el desembre de 2018. Respecte l’estació d’autobusos, considerada una necessitat, els Grups Municipals van acordar en el Pla de Mobilitat que:

1. Es fomentarà la intermodalitat entre tots els modes, de cara a aconseguir l'ús més eficient en cada tram de la cadena de desplaçaments. Així, s’assumeix com objectiu compartit la consolidació i foment de la intermodalitat de l’Estació de tren, facilitant la connexió amb el bus urbà i interurbà, coordinant horaris amb Rodalies, creant eixos de vianants que el connectin amb el centre i habilitant aparcaments segurs per a bicicletes.

2. L’estació d’autobusos ha de ser objecte d’un estudi cost-benefici específic, considerant la ubicació possible, la propietat dels terrenys, però amb la premissa de què la reestructuració de línies que es derivi de la implantació d’aquest equipament no ha de comportar un augment de temps de trajecte dels desplaçaments interurbans, principalment pel que fa als serveis directes que connecten la zona alta del  municipi amb Barcelona. La nova estació d’autobusos interurbans ha de permetre la reducció de parades (i per tant temps de desplaçament) dins del casc urbà, ja que aquest servei l’ofereix el Mataró Bus. Nogensmenys cal assegurar que els autobusos interurbans tinguin parades perifèriques als barris més densament poblats, vinculats a la destinació del seu recorregut. Per exemple, l’interurbà que va a Argentona des de l’estació central d’autobusos interurbans haurà de tenir parada a Cerdanyola.

El PSC, abans inclús de l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat, ja se’l salta resistint-se a planificar una estació central d’autobusos per a Mataró, segons una notícia publicada al Capgròs 1 

Un posicionament electoralista del PSC, que defuig novament una decisió important per la ciutat, per temor a incomodar una part dels seus votants.

El Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres pensem que:

1. El Pla de Mobilitat ha de ser també una eina de capitalitat per Mataró a la seva àrea d’influència, garantint la connectivitat dels ciutadans amb totes les poblacions de la comarca.

2. Així doncs, com moltes ciutats amb aquesta vocació de capital (Sabadell, Girona, Vic, Granollers, Terrassa, Figueres, Palafrugell...) Mataró necessita una estació d’autobusos interurbans, ben connectada amb les línies d’autobús urbà, l’estació de ferrocarril i el servei de taxi, per fomentar l’intermodalitat.

3. Una estació d’autobusos que, com diu el Pla de Mobilitat Urbana, permetrà la reducció de parades dins de la ciutat, mantenint però parades perifèriques vinculades a les destinacions.

4. Una reducció de parades a la ciutat que, com també diu el Pla de Mobilitat Urbana, ha de servir per a la pacificació/peatonalització de l’eix Sant Benet – Plaça de les Tereses-C/Sant Josep i la dinamització, en conseqüència, de l’activitat comercial a la zona.

5. Una pacificació/peatonalització que és essencial per reduir la contaminació i elevar la qualitat de vida a molts indrets de la ciutat actualment amb un volum de trànsit absolutament excessiu (Plaça Tereses, Sant Benet, Torrent, Sant Antoni, Camí Ral, ...).

Cal que consensuem la ubicació idònia. Hi ha diferents propostes sobre la taula. Analitzem-les i prenguem decisions, una cosa a la que el govern municipal no ens té acostumats...