Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Republicana proposa la creació d'una comercialitzadora d'energia elèctrica a Mataró

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra Republicana proposa la creació d'una comercialitzadora d'energia elèctrica a Mataró

El mercat elèctric de l’estat espanyol, és un oligopoli controlat per unes poques companyies. La legislació espanyola i europea va afavorir la creació de grans empreses i la desaparició d’operadors locals i regionals, que si bé en general eren de propietat privada, tenien una relació i lligam amb els territoris important. El resultat ha estat un mercat controlat per un oligopoli que tant sols vetlla pel seu benefici empresarial.

Hi ha quatre sectors que formen el mercat elèctric, generació, transport, distribució i comercialització. Els sectors del transport i la distribució són d’àmbit forçosament supramunicicipals, fins i tot superen l’àmbit estatal. No passa així amb la generació i la comercialització que poden ser d’àmbits geogràfics mes petits, i fins i tot en el cas de la generació, hi pot haver instal·lacions d’ús unifamiliar.

Segons la legislació, hi hauria d’haver una pluralitat de competidors ens els 4 àmbits. Però la realitat és que les grans empreses oligopolístiques controlen més del 50%" de la comercialització, i també dels sectors regulats, com el transport i la distribució. Un autèntic monopoli territorial en que les mateixes empreses controlen distribució, la generació, el transport i la comercialització. En el cas de Catalunya, per exemple, Red Elèctrica (propietat d’Endesa Distribución- sucursal de l’italiana ENEL) controla el transport i el 98% de la distribució. 

L’Ajuntament de Mataró va ser pioner en la generació i distribució d’energia renovable. L’any 2001 va impulsar, juntament amb altres administracions, una companyia de generació i distribució d’energia renovable a través de MESSA i el Tub Verd, que aprofitava el biogas de l’EDAR i l’energia de l’incineradora per transformar-la i distribuir-la a equipaments i edificis de la ciutat. Actualment MESSA està integrada a la companyia municipal AMSA i té un pla d’expansió fins i tot a fora del municipi.
La creació d’una comercialitzadora d’electricitat pública, permetrà inicialment la compra directa d’electricitat per a tots els edificis i equipaments públics, amb el conseqüent abaratiment de costos, però d’altra banda podrem conèixer de primera mà dades dels preus de mercat i eliminar intermediaris i comissions. Però ha de respondre també a altres motius, com són augmentar la participació del sector públic a un sector econòmic fonamental, guanyar terreny als oligopolis i promoure un canvi energètic des del municipi, i fer-ho des del servei públic, el bé comú i la transició energètica.

Aigües de Mataró, és una empresa de capital 100% municipal. Inicialment la companyia es dedicava exclusivament al subministrament d’aigüa però la seva activitat va anar evolucionant i actualment gestiona també el clavegueram i aigues residuals, participa a les empresa SIMMAR i GIACSA, té un laboratori d’anàlisi, colabora a una cátedra d’energia cirular amb el TECNOCAMPUS, disposa de plaques fotovoltàiques i genera i distribueix energia tèrmica a través del Tub Verd.

A Mataró tenim l’oportunitat de crear una  comercialitzadora d’energia elèctrica a partir de fons renovables aprofitant aquesta empresa pública. Hem de recuperar l’esperit innovador que es va tenir l’any 2001 i convertir Aigües de Mataró en una empresa de gestió integral del medi ambient en l’àmbit de l’aigüa i l’energia.
Aquesta comercialitzadora, ha de ser una eina de sensibilització ciutadana, ha d’impulsar les energies renovables a la ciutat i un canvi del model energetic. Pot centrar també la seva activitat en altres serveis complementaris i impulsar un origen renovable de l’electricitat i una cultura de menor consum. Ha de promoure auditories energètiques, gestió de consums i representació i facilitador en el mercat de l’autoproducció a ciutadants de Mataró. D’altra banda, participar en la formació, sensibilització i promoure canvis legals a l’entorn de l’energia, sempre des d’una perpectiva d’innovació, benefici social i bé comú. Tots aquest aspectes ja els desenvolupa la companya AMSA al seu àmbit d’actuació i forma part de la cultura corporativa.

En aquest sentit, ara farà un any que un total de 47 ajuntaments i entitats d'arreu de Catalunya van voler sumar esforços per a promoure la titularitat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica i van constituir l’Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP), per impulsar la transició cap un model energètic just, democràtic i sostenible, amb l’objectiu que tots aquests recursos no estiguin en les mans de l’oligopoli habitual. 

Actualment som a un moment crític a l’entorn del sector elèctric. Les noves tecnologies, l’accés a les dades de producció i consum i nous serveis als clientes, permetrien a l’Ajuntament de Mataró, situarse a primera línea i sempre amb la participacio de l’usuari i d’una empresa de capital totalment públic.

Un servei bàsic com aquest, no ha d’estar en mans d’uns pocs i per sobre de l’interès general. Hem de potenciar les eines de les que disposem i tenir un paper actiu en el mercat energètic local, ser més verds, més eficients, promoure les energies renovables, produir i consumir localment, garantint el dret energètic i fer partícips els ciutadans de Mataró.

Per aquests motius el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES proposem avui al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el següents accords:

1. El govern municipal crearà una comercialitzadora d’energia eléctrica dins de l’estructura de la compañía municipal Aigues de Mataró

2. El govern municipal promourà i estimularà la generació d’energia local i renovable tant a equipaments municipals com a usuaris finals.

3. El govern municipal donarà a coneixer els beneficis ambientals, socials i econòmics de la generació eléctrica a partir de fons renovables i del consum racional de l’energia.

  1. El Govern Municipal s’incorporarà a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP) per contribuir a impulsar conjuntament la transició cap a un model més just.