Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Govern alternatiu presentem propostes per una fiscalitat justa, equilibrada, progressiva i allunyada de l'electoralisme

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Govern alternatiu presentem propostes per una fiscalitat justa, equilibrada, progressiva i allunyada de l'electoralisme

L’increment de la pressió fiscal a la nostra ciutat dels darrers 10 anys ha estat molt elevat i, en el cas del principal impost directe, l’IBI, ha estat especialment intens.

De fet, si comparem el rebut de l’IBI de Mataró amb la resta de grans ciutats catalanes(exceptuant les capitals de província) observem que el de Mataró és el més alt. 

A Mataró paguem 267 €/habitant, enfront dels 189€ de Santa Coloma, 224€ de Badalona, 232€ de Sabadell, 240€ de Terrassa o 272€/habitant d’Hospitalet.

Si comparem el rebut mitjà, el de Mataró (dades de 2018) torna ser l’import més elevat amb 444 €/rebut. Per davant de Sabadell (360 €), Badalona (384 €), Hospitalet (404 €) o Terrassa (428 €) i una mica per darrera de Santa Coloma (474 €).

A més, cal recordar que Mataró té el percentatge d’atur més alt (13,86%) del grup de ciutats comparades i la Renda Familiar Disponible per càpita més baixa (juntament amb Santa Coloma) entre les principals ciutats catalanes.

A hores d’ara, el pes dels rebuts de IBI sobre la renda mitjana familiar (i de tota la cistella d’impostos) són també els més elevats. Els ciutadans de Mataró som els que més diners de la nostra renda familiar mitjana per llar destinem a pagar impostos municipals...

Per això, no estem d’acord amb el plantejament del Govern de nous increments altíssims per a finançar una despesa que a hores d’ara desconeixem.

Efectivament a data d’avui, ningú coneix encara el Pla de Mandat 2019-2023, ni la proposta de Pressupost 2020 ni tampoc la proposta fiscal del govern per la resta del mandat.

Malgrat això, a Esquerra Republicana no només ens quedem en la crítica, sinó que també fem propostes.

Propostes

Insistim novament en dos aspectes que hem anat remarcant, sense èxit, els darrers anys. La necessitat de revisar de dalt a baix el pressupost municipal, per trobar-hi estalvis i ineficiències. I en segon lloc, arribar a un consens al voltant d’un Pacte Fiscal de veritat.

Els darrers dos anys 2018 i 2019 (any d’eleccions municipals), el Govern Municipal no va ni tan sols actualitzar l’IBI amb l’IPC interanual (1,2% i 1,4% respectivament). Cara el 2020, proposem aplicar els IPC que el govern no va aplicar.

Proposem una puja del 2,93% (en comptes del 8% que vol tirar endavant el Govern).

Per altra banda, el Govern va plantejar aquesta puja general del 8% per als rebuts dels IBI de tots els ciutadans, però no pels propietaris dels immobles (comercials i industrials) amb major valor, als que no se’ls revisava la quota.
Pensem que els qui més tenen, més han de contribuir.

Plantegem incrementar els tipus diferenciats per aquests rebuts, de manera que això permeti rebaixar la pressió sobre els ciutadans en general.

Proposem també aplicar un 50% de recàrrec sobre l’IBI dels immobles residencials desocupats(una iniciativa que el govern ja contempla) i treballar sobre la fiscalitat als pisos turístics i la taxa turística,  tal com està fent l’Ajuntament de Barcelona.

Proposem també rebaixar la pressió fiscal als propietaris de guals de menys de 5 vehicles i que la reducció de recaptació d’aquests trams s’apliqui als aparcaments de més gran dimensió.

Ens semblen adequades les bonificacions i subvencions a l’IBI que planteja el govern per a famílies nombroses. Pensionistes, jubilats, aturats de llarga durada i per capacitat econòmica i per famílies monoparentals.

Hi afegiríem bonificacions a l’IPC per aquells propietaris que lloguin per sota d’un preu de referència (l’Index de referència de Preus de Lloguer de la GenCat).

I també pensem que cal aprofundir en les bonificacions i subvencions per la transició ecològica.Les Ordenances de Mataró ja preveuen bonificacions a l’ICIO i a l’IBI per foment de l’estalvi energètic i les energies renovables.

Proposem ampliar les bonificacions i subvencions també a immobles diferents d’habitatges i  que l’import de la bonificació sigui progressiu en base a la renda del propietari (del 30 al 50%).

Pel cas d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i en especial d’autoconsum compartit, la bonificació serà la màxima.

Pensem que cal continuar treballant per la màxima progressivitat fiscal.

En el cas de la taxa de la brossa, insistim en incorporar al càlcul de la quota, el nombre de residents a cada habitatge.

Plantegem facilitar al màxim als ciutadans el pagament amb comoditat dels seus impostos a través del màxim fraccionament, que permeti pagar una quantitat fixa cada mes.

Així és com a Esquerra Republicana de Mataró entenem la fiscalitat: justa, equilibrada, progressiva i allunyada de l’electoralisme. Nosaltres apostem per això.