Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró promourà la participació de les persones amb TEA a les activitats de la ciutat, a proposta d'Esquerra Republicana - Resum del ple de març

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Mataró promourà la participació de les persones amb TEA a les activitats de la ciutat, a proposta d'Esquerra Republicana - Resum del ple de març

Ahir es va celebrar el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes de març.

En aquest Ple va votar-se, a part de les mocions que vam presentar l’oposició, dues qüestions que creiem rellevants.

Primer de tot, el govern va donar compte de la reestructuració interna que fan, canviant algunes competències delegades entre regidors. Creiem que les modificacions són una mostra més que el govern està sobredimensionat, on hi ha regidories pràcticament buides de competències i contingut. És incomprensible que actualment el govern municipal disposi de 15 regidors, amb dedicació complerta i alhora amb responsabilitats molt desaquilibrades.

Una altra qüestió a destacar és la votació per a concedir la distinció de Filla adoptiva de la ciutat a Consol Nogueras, primera regidora de la ciutat. Fa temps que el nostre grup demana una distinció a l’alçada de la responsabilitat, en la línia del que va proposar el Consell d’Igualtat d’incorporar a Consol Nogueras a la Galeria de Mataronins Il·lustres. El govern no va acceptar-ho argumentant que no era mataronina, tot i que enlloc apareix com a requisit, i va negar-se a  buscar un espai a l’Ajuntament per homenatjar-la. Aquesta interpretació anacrònica del reglament xoca amb la que es fa a d’altres municipis, i esperem que la distinció de filla adoptiva sigui un pas previ per a reconèixer la importància de la seva persona.

Proposta de Resolució

La regidora Rosa Guanyabens va presentar una proposta de resolució per promoure mesures que afavoreixin la participació de persones amb transtorn de l’espectre autista a les activitats de la ciutat.

Actualment les persones amb transtorn de l’espectre autista tenen molts problemes per poder participar de les activitats culturals i d’oci a la ciutat, però també d’altres espais com poden ser els supermercats o zones comercials. Calen polítiques decidides que abordin les seves necessitats. 

Per això vam proposar diverses mesures: 

- Adaptar i cercar espais inclusius a les festes de la ciutat
- Fer sessions culturals periòdiques on es tingui en compte la inclusió de persones amb TEA
- Incentivar als supermercats i centres comercials a habilitar franges horàries adaptades per a persones amb TEA

Aquesta proposta va rebre el suport de tots els grups municipals, cosa que agraïm, i ara esperem a que el Govern Municipal executi aquestes mesures. És un pas endavant però n’hem de seguir fent molts per avançar cap a la inclusió real de totes aquestes persones.  

Precs i Preguntes

- El regidor Joaquim Camprubí va fer una pregunta per conèixer quines són les intencions i línies d’actuació del Govern Municipal respecte els immobles que la Sareb té a Mataró. La Sareb disposa de molts immobles, solars i construccions a mig fer, i creiem que s’ha d’aconseguir arribar a acords perquè els cedeixin a l’Ajuntament de Mataró per destinar-los a lloguer social. 
La resposta del govern va ser que no tenen les dades de propietats de la Sareb, però que estan desplegant polítiques per intentar augmentar el parc públic d’habitatge. Creiem que cal focalitzar el focus en la Sareb, aconseguir l’inventari i quedar-nos els immobles per a la ciutat.  

- El regidor Carles Porta va fer un prec al Govern Municipal per tal que s’habilitin zones de càrrega i descàrrega al centre de la ciutat després que amb la implementació de l’Anella Ciclista se n’hagin vist reduïdes el nombre de places. Això està ocasionant moltes afectacions al comerç local i hem d’ajudar-los a que puguin realitzar les seves activitats, no posar-los traves. 
La resposta del govern va ser que intenten treballar per complir les demandes de tothom i realitzant les rectificacions pertinents. No obstant això, insistim en que actualment les zones que hi ha son insuficients i això dificulta la realització de l’activitat comercial de Mataró.

- La regidora Rosa Guanyabens va fer una pregunta referent al nou sistema de recollida de residus del centre, on es treuran els contenidors durant el dia i només s’hi podrà accedir de 8 del vespre a 9 del matí amb una clau. Guanyabens preguntava específicament per les mesures adreçades a persones grans o dependents que no poden baixar durant aquesta franja horària a llençar la brossa, ja sigui perquè durant aquelles hores no tenen la persona cuidadora o perquè sortir de casa és una tasca complicada per a ells. 
El Govern Municipal va respondre dient que estan oberts a fer alguns canvis, però que amb el bon veïnatge, la cooperació amb els comerços i posant-se en contacte amb les persones cuidadores. La regidora Guanyabens va emetre una queixa perquè aquesta resposta no és la que s’havia donat anteriorment per escrit, i això dificulta la tasca de fiscalització del govern. 

- El portaveu del Grup Municipal, Francesc Teixidó, va preguntar al govern sobre el Pla d’Oci Nocturn,un pla que el Govern es va comprometre a presentar fa anys i que encara no ha fet. El nostre grup va presentar diverses mocions per conèixer l’estat d’aquest document i creiem que és urgent per tal d’abordar les queixes pel soroll, incivisme, mobilitat, seguretat i sexisme, entre d’altres temes. 
El Govern Municipal va dir que certament fa molts anys que s’hauria d’haver preparat i presentat, però que per la pandèmia no ha estat possible. S’han compromès a posar-s’hi amb urgència. 

- La regidora Anna Salicrú va fer una pregunta referent als criteris que s’estan seguint des de la regidoria de Cultura per determinar la ubicació dels actes i esdeveniments culturals de la ciutat, després de produir-se diversos canvis d’ubicació que al nostre entendre són no beneficien als assistents i als propis actes culturals. Sabem que la pandèmia ha fet que haguem de buscar zones més amples per fer determinats esdeveniments, però cal un visió holística que compagini criteris d’aforament, la distribució territorial i la naturalesa de l’acte, entre d’altres.
La resposta del govern va ser que certmanet havien canviat actes des de la pandèmia i que calia seguir provant coses noves que apelessin a tothom. El nostre grup compartim la idea de fons, però creiem que ha d’estar ben planificat, amb uns criteris clars i compartits. 

- Finalment el regidor Ignasi Bernabeu va preguntar sobre la replantada d’arbres a la ciutat. Fa temps que estem denunciant que no s’estan replantant tots els arbres que es talen, i això s’ha demostrat darrerament amb la replantada de 12 arbres al parc de la Pollancreda, després que se’n treguessin 70. Cal que es replantin tots els arbres, especialment si s’han licitat contractes i pagat per a fer-ho.

El govern municipal va respondre deint que si que s’estaven complint les replantades, i que s’està en contacte amb les associacions de la zona. Les replantades previstes, malgrat el que digui el govern, no s’estan fent i seguirem exigint que es replantin tots els arbres.  

Amb els precs i preguntes del nostre grup municipal va finalitzar el #PleMataró de març.  Com a #GovernAlternatiu, continuem treballant per Mataró!