Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Propostes d'Abril d'Esquerra Republicana

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Propostes d'Abril d'Esquerra Republicana

Recollim el seguit de propostes i fiscalitzacions a govern municipal que hem realitzat des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres a Mataró, des que ha començat l'estat d'alarma a Mataró.

Recollim el seguit de propostes i fiscalitzacions a govern municipal que hem realitzat des del grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres a Mataró, des que ha començat l'estat d'alarma a Mataró. Adjuntem els enllaços dels comunicats pertinents. 

Esquerra Republicana s'ofereix al Govern de Mataró per gestionar la crisi sanitària
- Durant la primera setmana d'estat d'alamar ja fem arribar al govern municipal algunes mesures a estudiar, així com mostrem voluntat total oferint col·laboració.

Proposta sobre la suspensió del cobrament de lloguers de PUMSA
- A més d'oferir col·laboració i estudiar una línia addicional d'emergència de subvencions i ajuts a lloguer; Proposem al Govern que ja al mes d'abril, se suspengui el cobrament de lloguers.

Proposta per destinar els imports de multes del COVID als efectes de la crisi sanitària a Mataró
- Considerem que hem d’aconseguir recuperar l’activitat de petites activitats, que donen personalitat Mataró. Els diners de les multes poden contribuir-hi.

Demanem un ple per recuperar l'activitat de l'Ajuntament de Mataró
- Amb voluntat de col·laboració demanem que es convoqui un ple per tal de recuperar un espai de debat sobre la situació de la crisi sanitària així com reunions temàtiques i específiques.

Plantegem qüestions urgents per solucionar a Mataró
-Durant la crisi del COVID-19, la ciutat no s'atura. Parlem de reduir la bretxa digital en alumnes, garantir subministrament d'aigua a Mataró, la modificació urgent del pressupost municipal...

Primer ple telemàtic a l'Ajuntament de Mataró
- Durant el ple dedicat a la Covid-19, i per l'excepcionalitat, no es realitzen precs ni preguntes. No obstant des del grup republicà aportem algunes propostes que considerem necessàries i justes. D'aquestes destaquem ajudes per fer front al lloguer dels habitatges, Ajudes pel petit comerç, els autònoms i les petites empreses de la ciutat... una altra línia que posem en valor és també el fet de centrar-nos en reduir les desigualtats a la ciutat, més evidents que mai de resultes d’aquesta crisi de la Covid19. En aquest sentit destaquem que cal prendre decisions respecte Garantir l’empadronament de les persones sense domicili fix, per garantir així també l’accés a la Sanitat Pública entre molts d’altres motius que hem anat exposant en els darrers mandats així com garantir que tothom tingui accés als serveis essencials i universals, com ara al subministrament de l’aigua. Finalment, i d'entre vàries propostes, destaquem que aquestes desigualtats també es manifesten en les diferents possibilitats d’accedir i seguir els curs lectiu per internet. Una desigualtat que pel nostre Grup Municipal hauria de ser la prioritat màxima del govern municipal i de tots els governs en aquests propers mesos.

ERC-MES insistim pel dret al servei bàsic dels enterraments d'altres confessions
- Demanem oferir espai al cementri municipal a la comunitat islàmica per a enterraments durant l'excepcionalitat, i executar els projectes previstos.

ERC-MES volem revocar la decisió de reprendre relacions amb la casa reial
- L'acutalitat continua, presentem Declaració Institucional, després de saber que la Casa Reial ha ocultat l’existència de Fundacions creades pel Rei Juan Carlos.

Les Santes 2020: fem-ne una oportunitat
- Les Santes d’enguany hauran de ser diferents, però entre prendre la decisió (precipitada) de suspendre-les ja i poder-les fer amb tota normalitat, hi ha una gran gamma d’opcions. Oferint col·laboració també en aquest sentit.

Ple Telemàtic del mes d'Abril
Durant el Ple d'Abril presentem el màxim de precs i preguntes que podem realitzar com a grup d'oposició. Adjuntem breu resum de la fiscalització al govern, ple de preguntes i propostes:

Proposta de resolució per reduir localment la desigualtat fruit de la manca d’accés a la xarxa d’internet.
Prec sobre el foment de la participació a Mataró, demanant crear un consell per fomentar la participació de la Comunitat Gitana.
Prec per oferir un espai al cementiri municipal a la comunitat islàmica per a enterraments durant aquest període d’excepcionalitat.
Prec per millorar la comunicació de l’Ajuntament de Mataró durant la crisi de la Covid-19, i fer així que la informació i les activitats arribin a tota la ciutadania.
Prec sobre el dret a l’empadronament sense domicili fix a Mataró. 
Prec per prioritzar l’ús de la bicicleta, tenint en compte també les propostes realitzades per ciclistes.
Pregunta sobre els protocols d’actuació policial durant l’emergència de la Covid-19. Fent esment al presumpte episodi d'abús policial que ha denunciat el Centre Iridia, i que va tenir lloc a Mataró la setmana passada.

PSC Mataró i En Comú Podem a Mataró, diu NO als enterraments musulmans i Demanem responsabilitats per mala gestió dels enterraments musulmans
- El govern no tira endavant el projecte emparant-se en excuses inexistents

Comunicat amb relació a les presumptes irregularitats de la Policia Local de Mataró denunciades per IRIDIA
- Demanem immediatament una investigació que aclareixi de forma transparent davant la ciutadania si els drets fonamentals van ser respectats o no

El comerç urbà, una prioritat
- Demanem la creació d'un MarketPlace per ajudar al comerç urbà, congelació sine die de l’ampliació del Mataró Parc i celebració urgent d'una cimera entre grups municipals, teixit comercial, associacions de comerciants...

Més de mes i mig després de l'estat d'alarma, el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres continuem treballant, propostant i col·laborant per Mataró i la seva ciutadania. Continuem!