Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resum del Ple de juny de Mataró

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Resum del Ple de juny de Mataró

Ahir va tenir lloc el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes de juny. A més de les mocions que vam presentar l'oposició, hi ha diverses qüestions que creiem rellevants.

En primer lloc, el Govern Municipal va portar al Ple una proposta per iniciar els tràmits del desallotjament de La Teixidora, situat a l’antiga escola Menéndez y Pelayo, i procedir al seu enderrocament. Des d’Esquerra Republicana fa temps que advertim que el tema és molt complex: el Govern Municipal no ha portat els informes que justifiquin el seu enderrocament; volen enderrocar-ho sense una planificació posterior i els aparcaments provisionals que el PSC promou poden acabar sent permanents (com el del triangle de Molins). La mala implementació de l’anella ciclista ha produït una reducció de places d’aparcament, i el Govern vol pal·liar-ho a partir d’enderrocar edificis emblemàtics. És per això que el nostre grup vam votar en contra de la proposta del govern.

D’altra banda, també vam aprovar la proposta de la Comissió de Nomenclàtor per posar el nom de la Placeta de Pep Sivilla i els jardins de Joan Bonamusa a Les Esmandies. Creiem que és una proposta professional, que escolta les demandes ciutadanes i les té en consideració. El nostre grup va votar-hi a favor. 

Proposta de resolució
El portaveu del nostre Grup Municipal, Francesc Teixidó, va presentar una proposta per actualitzar, millorar i potenciar la figura del Defensor del Ciutadà. Actualment aquest càrrec té poca rellevància i creiem que hauria de ser una figura central de la ciutat, una figura que assessori, ajudi i aconselli de la millor manera els ciutadans davant de les seves necessitats i queixes. En definitiva: cal més transparència, un mètode d’elecció directa i més capacitat d’incidència i difusió d’aquest òrgan.  La proposta va ser aprovada per tots els grups municipals menys pel de Ciutadans, que es va abstenir. Esperem que immediatament es convoquin les reunions de treball oportunes per actualitzar aquesta figura i passi a ser el Síndic de Mataró. 

Precs i Preguntes
La regidora Rosa Guanyabens va presentar un prec per tal que l’Ajuntament, quan enviï notificacions als ciutadans, ho faci amb un text més senzill d’entendre. Actualment diverses notificacions són complexes, plenes de tecnicismes i sovint la gent es confon o no les entén. Cal adaptar certs aspectes del llenguatge perquè la gent entengui el que l’administració diu.
El Govern Municipal va respondre dient que s’estan fent actuacions en aquesta línia, però que per tal de millorar proposarien la revisió de diversos documents i se’ns convocatòria a una reunió de treball per poder-hi fer aportacions. 

El portaveu Francesc Teixidó va fer un prec sobre els plans d’usos dels equipaments municipals.Actualment hi ha molts equipaments en desús que no tenen plans d’usos, i a la llarga el govern els acaba enderrocant (com es vol fer amb l’antiga escola Menéndez y Pelayo). És per això que cal plantejar urgentment què fer a cada equipament i, de moment, no enderrocar l’antiga escola Menéndez y Pelayo.
El Govern Municipal va respondre dient que el cost de rehabilitació és molt elevat i que per això no es rehabilitarà. Una vegada més, sustenten les seves declaracions en informes que no existeixen. 

El regidor Carles Porta va realitzar un prec per tal que l’Ajuntament de Mataró exercís el lideratge necessari perquè les administracions oportunes es posessin d’acord per fer de la Riera d’Argentona un espai ecològic, biològic i social de primer nivell, tal i com reclama l’entitat Natura Maresme.
El Govern Municipal va acceptar el prec, però des del nostre grup fiscalitzarem perquè es faci efectiu, ja que molts precs en aquesta matèria s’han acceptat però no s’han dut a terme.

La regidora Rosa Guanyabens va preguntar al Govern respecte el compliment i difusió d’ordenances i normes que s’han de complir a la ciutat, així com les seves sancions. Segurament si les normes estiguessin més clares hi hauria una part important de persones que les incompleixen que no ho farien.
El Govern va respondre dient que amb la nova ordenança de civisme volen fer entendre a la gent que les normes no són una cosa només de l’administració, sinó per la bona convivència. 

El regidor Pim Camprubí va preguntar sobre la cessió de pisos per part de la Sareb a l’Ajuntament, ja que a altres municipis se n’han cedit més de 200 i a Mataró només 15. També va demanar la posada en marxa del Registre de Solars Buits, que estava al Pla de Mandat i no s’ha fet.
El govern municipal va respondre dient que s’està treballant en aquest registre, que està planificat pel 2022, però no ens van respondre sobre les gestions per aconseguir més habitatges de la Sareb. 

Finalment el regidor Ignasi Bernabeu va preguntar al govern sobre l’incompliment de l’ordenança de via pública que comet l’Ajuntament de Mataró, concretament amb les processons de Setmana Santa i la senyalització per prohibir estacionar els vehicles, cosa que va provocar molèsties a diverses cofaries.
El govern va respondre dient que certament s’havia incomplert l’ordenança i per això no interposaria sancions als vehicles, però malgrat això som coneixedors de que s’han interposat sancions. Una vegada més el govern municipal no ha explicat tota la veritat o no ha tingut tota la informació.

Des del nostre Grup Municipal seguirem treballant per la nostra ciutat, fent propostes i fiscalitzant al Govern. Un altre Mataró és possible.