Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA D’UN SISTEMA SANITARI PÚBLIC, UNIVERSAL I GRATUÏT DE QUALITAT

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA D’UN SISTEMA SANITARI PÚBLIC, UNIVERSAL I GRATUÏT DE QUALITAT

El passat divendres 29 de maig la Junta de Portaveus va aprovar per unanimitat una Declaració Institucional, presentada pel Grup Municipal Socialista, en defensa d'un sistema sanitari públic, universal i gratuït de qualitat.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE MATARÓ EN DEFENSA D’UN SISTEMA SANITARI PÚBLIC, UNIVERSAL I GRATUÏT DE QUALITAT

 

La pandèmia del COVID-19 ha portat al límit al nostre sistema públic de salut, que ha hagut de suportar una gran pressió durant aquests mesos en que la incidència del virus ha estat més forta.

 

Malgrat tot, el nostre sistema públic de salut ha aguantat aquesta situació gràcies, en gran part, a la feina i la dedicació dels professionals sanitaris que han donat el millor de sí mateixos en la lluita contra el virus, aconseguint, juntament amb la responsabilitat de la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes, frenar la seva expansió.

 

Aquesta situació ha posat en evidència la necessitat que tenim, com a societat, de comptar amb un sistema públic de salut potent, gratuït i universal com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar.

 

Hem de ser conscients, a més, que existeixen possibilitats de rebrot del virus en els propers mesos i que, per tant, les Administracions Públiques, dins de les competències que corresponen a cadascuna, han de prendre les mesures i les accions oportunes per a que no es torni arribar a un nivell de saturació tan alt als hospitals i als centres de salut.

 

En línies generals, podem dir que a Espanya i a Catalunya estem orgullosos d’un servei de sanitat pública que se situa entre els capdavanters del món i que compta amb una àmplia cobertura social  que permet parlar d’una sanitat pública i universal.

 

No obstant això, les retallades que ha patit, des de 2010, el nostre Estat del Benestar han anat afeblint la sanitat pública i els serveis socials. El sistema sanitari ha patit una caiguda en recursos materials i instal·lacions, però sobretot en recursos humans, provocant un dels índexs de precarietat laboral més alts d’entre tots els sectors que es van veure afectats per les retallades. Aquesta manca de recursos ha dificultat la seva capacitat de resposta els darrers anys i ha estat l’esforç i el compromís dels i les professionals de la sanitat el que ha mantingut la seva capacitat de resposta, que s’ha vist al límit per una crisi de salut pública sense precedents.

 

Per aquest motiu, fugint de la confrontació i des de l’absoluta lleialtat institucional, pensem que ara és el moment per reconstruir i enfortir el sistema sanitari, revertint l’efecte de les retallades produïdes en la última dècada i sumant els diferents serveis públics per respondre a les necessitats de la societat. Un sistema obert i interconnectat amb altres sistemes, especialment el de protecció social, per poder respondre a les necessitats vitals de la ciutadania.

 

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista proposa a la Junta de Portaveus els següents ACORDS:

 

  1. Expressar el reconeixement i agraïment al conjunt del personal sanitari, serveis socials, serveis d’assistència domiciliària i a totes les persones que treballen en serveis de neteja o manteniment als centres de salut, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic.
  2. Reconèixer la importància d’un sistema de salut públic, gratuït i universal com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar.
  3. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya a l’elaboració de protocols i l’adopció de mesures encaminades a garantir el correcte funcionament del sistema sanitari davant de possibles rebrots del virus COVID19, a pal·liar la seva incidència i a protegir de manera efectiva al personal sanitari davant dels mateixos.
  4. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a seguir treballant per revertir els efectes que les retallades que s’han produït al sistema públic de salut català des de 2010 i per garantir una assistència sanitària pública, integral, gratuïta i universal.
  5. Notificar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Cataluna, al Parlament de Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya.

 

 

Mataró, a 22 de maig de 2020