Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Grup Municipal del PSC demana noves mesures fiscals i ajudes directes i a fons perdut a autònoms i petites empreses afectades per les restriccions sanitàries.

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

El Grup Municipal del PSC demana noves mesures fiscals i ajudes directes i a fons perdut a autònoms i petites empreses afectades per les restriccions sanitàries.

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Mataró ha presentat una DI a on demana, tant al Govern d'Espanya com al Govern de la Generalitat, noves mesures fiscals i ajudes directes i a fons perdut a autònoms i petites em,preses afectades per les restriccions sanitàries.

La pandèmia de la Covid-19 ha irromput de manera abrupta a la nostra societat provocant una crisi sanitària sense precedents. Aquest fet ha comportat la paralització total o parcial, segons els diferents moments que portem de pandèmia, de l’activitat econòmica i la vida social del nostre país.

Les restriccions preses per les diferents administracions públiques han generat el tancament de negocis de diversos sectors econòmics, posant en una posició molt complicada a desenes de milers de ciutadans i ciutadanes del nostre país; essent sectors especialment afectats el sector de l’hostaleria i la restauració, el sector de la cultura, el sector esportiu, el sector de la perruqueria i l’estètica i el comerç en general, entre d’altres.

Un dels col·lectius més afectats per la crisi ha sigut els autònoms i els petits empresaris (especialment els dels sectors esmentats anteriorment) que no disposen de múscul financer suficient com per poder aguantar tantes setmanes amb la porta dels seus negocis tancada. 

El passat mes de juliol els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van assolir un històric acord en el que, per contra del que van fer a la crisi de 2008, acceptaven endeutar-se i mobilitzar 750.000 milions d’euros per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica generada per la pandèmia. Uns recursos que esperem i desitgem que arribin el més aviat possible.

L’Ajuntament de Mataró, per la seva banda, sense gairebé recursos, assumint moltes vegades competències que no li pertoquen, ha fet un esforç enorme per atendre les necessitats de la ciutadania en àmbits com el sanitari o l’educatiu.

En l’àmbit purament econòmic, s’ha constituït la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró, que aplega a representants de tots el partits polítics presents al consistori i als agents socials de la ciutat. En el marc d’aquesta Taula s’han pres mesures per un import aproximat de 3,5 milions d’euros – l’import aportat al Pla de Reconstrucció – com les de bonificar al 100% la taxa de terrasses i de brossa comercial als establiments afectats pels tancaments obligats; els ajuts per a la digitalització de la restauració i el comerç; els ajuts a autònoms i microempreses per fer front a les despeses financeres derivades de la crisi de la Covid-19 o la contractació de personal directe entre persones en situació d’atur per fer tasques de neteja i manteniment a la ciutat, entre d’altres.

Pel que fa al Govern d’Espanya, la implantació dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTOs) i l’esforç de negociació del amb sindicats i patronal, en el marc del diàleg social, han propiciat que les aturades de l’activitat econòmica que s’han anat succeint no s’hagin traduït, per el moment, en un increment de l’atur. Malgrat el balanç de la eina dels ERTOs ha sigut molt positiu, sí que és cert que encara cal millorar la seva gestió per tal que no es produeixin desajustaments temporals a l’hora del seu pagament.

Pel que fa als ajuts per a autònoms des del govern d’Espanya, destaquen, entre d’altres, la prestació per cessament d’activitat, la línia d’avals de l’Estat a través de l’ICO per un valor de 100.000 milions d’euros i la moratòria de sis mesos en el pagament d’impostos a treballadors autònoms i a petites i mitjanes empreses. També cal destacar les enormes injeccions de fons públic que el Govern presidit per Pedro Sánchez ha fet cap a les Comunitats Autònomes per tal de dotar de liquiditat a les administracions autonòmiques i el projecte de PGE 2021, fortament expansiu, que representa un enfocament totalment contrari al que va fer el Govern central a l’anterior crisi econòmica.

Malgrat el gran esforç fet pel Govern d’Espanya, seria especialment positiu per una recuperació econòmica el més ràpida possible l’establiment de noves bonificacions fiscals, i no moratòries, a autònoms i a petites empreses durant les setmanes de tancament obligat i l’estudi d’ajudes a fons perdut, i no crèdits, a aquests col·lectius.

Menció a banda mereix la gestió feta en la matèria pel Govern de la Generalitat. El dia 10 de novembre es va obrir el termini per a sol·licitar les ajudes a autònoms amb una partida clarament insuficient de 20 milions d’euros. S’havia plantejat una ajuda de 2.000€ que només arribaria a 10.000 dels més de 500.000 autònoms que hi ha a Catalunya, deixant a la resta totalment desemparats, i provocant una carrera que va portar, a les poques hores d’obrir-se el termini, al col·lapse de la plataforma web des de la qual es sol·licitaven els ajuts.

Aquest ha sigut un episodi més del conjunt de desencerts que ha caracteritzat la gestió de la Generalitat de Catalunya durant la pandèmia. Si ens centrem en l’àmbit econòmic, una de les principals crítiques que es pot fer de la gestió de la Generalitat és el fet que tots els sectors econòmics coincideixen en afirmar que totes les mesures restrictives preses s’han portat a terme sense ni tan sols consultar-los.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya presentava, a data 30 de setembre, un superàvit de 891 milions d’euros que es podria utilitzar per dotar dels ajuts i compensacions als sectors afectats pel tancament obligat injectant-los de la liquiditat necessària per tirar endavant, tal i com s’ha aprovat recentment al Parlament de Catalunya arrel d’una moció presentada pel Grup Parlamentari del PSC, amb els vots en contra dels Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i  Esquerra Republicana de Catalunya.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró sol·licita a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Instar al Govern d’Espanya a la l’estudi i la valoració de noves mesures fiscals i ajuts directes a autònoms i petites empreses dels sectors afectats pels tancaments obligats.
  2. Instar a la Generalitat de Catalunya a negociar i consensuar amb els sectors afectats en el cas de nous tancaments o restriccions a causa de noves mesures per a la lluita contra la Covid-19.
  3. Instar a la Generalitat de Catalunya a utilitzar el superàvit de 891 milions d’euros que constava a data 30 de setembre de 2020 en ajuts directes i a fons perdut als autònoms i a les petites empreses afectades pel tancament obligat.
  4. Notificar els presents acords al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.