Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes d’estabilització de l’ocupació temporal

En aquest apartat trobareu tots els processos selectius per a la cobertura definitiva de places del règim funcionari i laboral d’Estabilització de l’Ocupació Temporal recollits en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
 
En el pla d'estabilització existeixen dues modalitats de procés:
 
Concurs de mèrits. els trobareu identificats: Concurs de mèrits de places del grup "XXX" via estabilització
Concurs d'oposició. els trobareu identificats: AJMCO-XX-
 
El següent "Llistat d'ofertes" el podreu ordenar per cada columna clicant a sobre del títol: Exp., Places, Denominació procés selectiu, Presentació sol·licituds, Estat.
També podreu fer una cerca per qualsevol dels camps, en l'espai que trobareu al costat de la lupa: CERCAR.
 
IMPORTANT:

Declaració de requisits i mèrits: Pel que fa a la presentació de l'historial professional i acadèmic que es vulgui aportar per a la valoració dels mèrits, una vegada reunit i constituït l’òrgan de selecció del procés selectiu en concret, aquest acordarà obrir un termini específic per a la declaració i posterior acreditació dels mèrits i dels requisits .

Cada persona candidata haurà d´emplenar una declaració responsable del seu historial professional i acadèmic, a través d’un formulari que es publicarà al web municipal, dins de cada procés selectiu. A aquesta declaració, la persona haurà d’especificar de quin/s document/s disposa per acreditar cada mèrit, i caldrà presentar- lo/s en el termini i forma que determini l’Ajuntament.

 

Llistat d'ofertes Canal RSS

Exp. Places Denominació procés selectiu Presentació sol·licituds Estat

Direcció de Recursos Humans i Organització
Oficina tècnica
(equipament accessible)

  • La Riera, 48
  • 93 758 21 81
  • de dilluns a divendres de 8 a 15 h