Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Models de proves

Escoltar

Models de proves

Títol Tipus
Prova tipus test - Professor/a titular secundària B, especialitat Manteniment Industrial Fitxer
Prova tipus test-Professor/a titular secundària B, especialitat Organització i processos manteniment de vehicles Fitxer
Prova tipus test-Professor/a titular secundària B, especialitat Electricitat i Electrònica Fitxer
Prova tipus test-Professor/a titular secundària B, especialitat manteniment industrial Fitxer
Prova tipus test - llista d'espera auxiliars de serveis-conserges - SOLUCIONARI -model 1 i 2 Fitxer
Prova tipus test - llista d'espera auxiliars de serveis-conserges - MODEL 2 Fitxer
Prova tipus test - llista d'espera auxiliars de serveis-conserges - MODEL 1 Fitxer
Prova tipus test - concurs oposició lliure de 2 places de peó - via ORDINÀRIA Fitxer
Prova tipus test - concurs oposició lliure de 3 places de peó - via COT Fitxer
Prova tipus test procés selectiu 2 places conserge - aux. de serveis reservades a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual Fitxer
Proves pràctiques convocatòria 2 conserges-auxiliars de serveis reservades a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual Fitxer
Plantilla respostes prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODELS 1 i 2 VIA COT Fitxer
prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODEL 2 VIA COT Fitxer
prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODEL 1 VIA COT Fitxer
Plantilla respostes test temari i cultura general convocatoria agents policia local C2 oposició lliure, exp 20995/2019 Fitxer
Test temari i cultura general convocatoria agents policia local C2 oposició lliure, exp 20995/2019 Fitxer
Borsa Tècnics/ques Promoció de Ciutat i Comerç A2. Exp. 773/2017. Temari Repostes Fitxer
Borsa Tècnics/ques Promoció de Ciutat i Comerç A2. Exp. 773/2017. Temari Model 1 Fitxer
Borsa Tècnics/ques de Gestió A2. Exp. 723/2017. Respostes Fitxer
5 Administratius/ves, grup C1 adscripció OFIAC. Exp 658/2017 TIC RESPOSTES Fitxer