Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/02/2011

Escoltar

18/02/2011

divendres 18 febrer 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 03/2011 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE FEBRER DE 2011.

=================================================================
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia divuit de febrer de dos mil onze, essent les 9 hores del matí,  es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,
 
Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                      (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                        CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
MARIA ANGELES RUIZ MORENO                REGIDORA                                    (PSC)
 
JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER                   REGIDOR                                        (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN              REGIDOR                                        (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                            REGIDOR                                        (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZALEZ             REGIDOR                                         (PP)
 
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D’ALCALDE                      (ERC)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)
 
PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR   no adscrit                                
M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA no adscrita
 
No assisteixen a la sessió el Sr. Sergi Penedès, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i la Sra. Anna Martinez, regidora no adscrita.
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
“Decret
1169/2011 de 15 de febrer
Assumpte: Convocatòria Ple Municipal extraordinari 18 de febrer de 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 18 de febrer de 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                              ORDRE DEL DIA
 
 
1     Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Josep Vicent Garcia i Caurin a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.”
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
 
 
1   -  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. JOSEP VICENT GARCIA I CAURIN A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT.
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
 
“El regidor municipal Sr. Josep Vicent Garcia i Caurin ha presentat en data 14 de febrer de 2011 la renúncia a l’acta de regidor d’aquest Ajuntament.
 
En virtut del que disposa l’article 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa.
 
A la vista de l’exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada pel Sr. Josep Vicent Garcia i Caurin al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.
 
Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor que figura en el lloc següent de la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU) a les Eleccions Municipals de 2007 a favor de la Sra. Montserrat Quijo Cortada. “
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, se sent orgullós, com la resta del seu grup, per aquest nomenament.
La política ens ha portat a conèixer persones, i a fer-hi amics, i en Vicent és una d’aquestes persones a qui jo, abans d’entrar en aquesta aventura política, no coneixia i que m’ha permès de conèixer-lo. Avui suposo que per a ell és un dia de nervis, tot i que ell dóna aquesta imatge de bonhomia, de tranquil·litat, amb aquests cabells blancs que li confereixen un to amable, proper...
Per part nostra, davant d’unes circumstàncies com aquestes, en moments difícils en què els ciutadans no fa gaire es van pronunciar en un sentit determinat, que una persona que coneix tan profundament els problemes de la ciutat hagi estat nomenat per a aquest càrrec és quelcom de molt positiu. Serà bo per a tots i estic convençut que ho farà molt bé.
Per a CIU és una pèrdua, és clar, però és una pèrdua que alhora és una suma, perquè això vol dir que tindrem un company col·laborant en un altre àmbit, i jo ho vull veure així.
Li desitjo molts èxits i que acabi aquest període a l’Ajuntament amb el somriure clàssic que sempre l’ha caracteritzat.
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, desitja molta sort a en Vicent Garcia, que s’ha caracteritzat per ser combatiu amb els temes d’educació. Alhora, li reclamaria que aquesta combativitat la mantingui en el nou càrrec que ara ostentarà.
El Sr. Mora deia que vénen temps difícils, i li puc assegurar que a nosaltres també ens agradaria que aquest discurs es mantingués en el nou càrrec i que no se sumi al carro de les retallades, perquè en educació les retallades són especialment molt sensibles. L’educació és un sector que necessita, sobretot, molts recursos.
Espero i desitjo que vostè, des de la seva experiència, des del treball que ha fet, no agafi les tisores i mantingui la qualitat de l’ensenyament i els recursos.
Gràcies, sort i agrair-li també el temps que hem compartit en aquest ple.
 
 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença dient que és un moment d’una certa tristesa perquè s’acomiada una persona que va conèixer ara fa set anys i mig, quan van entrar plegats al consistori.
Com molt bé ha dit el Sr. Safont-Tria, s’ha caracteritzat pel seu caràcter combatiu i per conèixer molt bé l'educació a la nostra ciutat i, per tant, segur que és una persona molt informada i formada. De segur, Vicent, que ho faràs molt bé en les teves noves responsabilitats.
Em sumo al desig que tinguis, a més de sort, molt d’encert, perquè en educació ens hi juguem tots molt. L’educació és el futur del país i de la nostra gent. Així doncs, Vicent, et desitjo sort i encert, i et recordo que tenim pendent una paella valenciana.
 
 
 
El senyor Pau Mojedano, regidor no adscrit, felicita el Sr. Josep Vicent Garcia.
La política comporta experiències difícils, però també experiències humanes molt satisfactòries i, en aquest cas, una de les que he tingut indiscutiblement aquests darrers anys ha estat conèixer una bona persona i una persona que s’ha entregat a la tasca de la política amb entusiasme, passió, dedicació i responsabilitat.
Li desitjo que aquesta responsabilitat, èxit i reconeixement que té com a regidor de Mataró el tingui també en la nova tasca. També em poso a la seva disposició personalment per a tot allò que necessiti humanament i política.
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, expressa que ell també s'apunta a la paella si és que es dóna el cas. Espera que sí.
La meva felicitació personal i en nom del meu grup pel nomenament, amb el convenciment que tindràs grans èxits. També et desitjo molta sort, perquè una mica també la necessitaràs. Estic convençut que no utilitzaràs les tisores, almenys aquesta ha estat la meva impressió al llarg de tots aquests mesos en el ple: les teves propostes no anaven en el sentit de retallar, sinó d'ampliar i d'aprofundir-hi més.
Finalment, et demano que en els mesos que queden puguem seguir comptant amb la teva col·laboració en el Pla Integral del Pla d’en Boet i de Peramàs, del qual jo personalment guardo un record bo de la teva col·laboració, defensant sempre les teves posicions des d'un punt de vista honest i cordial.
 
 
 
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Vicent Garcia Caurin que tant ella com la seva companya de grup li desitgen molts èxits en la seva nova tasca. El felicitem de tot cor.
La seva tasca com a regidor de l’oposició d’aquest consistori s’ha desenvolupat amb passió, amb la mateixa passió que trobarem en la defensa dels interessos educatius de la ciutat des de la nova tasca que ara tindrà.
Tenim una llarga llista, vostè ho sap, de temes educatius que estan pendents de tenir interlocutor. Portem dos mesos en què aquesta interlocució no s’ha pogut fer amb la fluïdesa habitual i, per tant, sap que la primera cosa que tindrà quan comenci a exercir serà la petició de l’Ajuntament de Mataró, amb la meva persona al capdavant, per poder parlar de tots aquests temes. De segur que el seu coneixement de la ciutat, d'una banda, i la seva passió i tarannà personal, de l'altra, ens ajudaran a buscar la millor solució per a la ciutat.
Em sembla que se li acumulen els compromisos gastronòmics, perquè en teníem un de pendent que també era una paella. Per tant, esperem que aquesta paella, que té relació amb la construcció d’una escola a la ciutat, la puguem resoldre favorablement i no em farà res pagar-la, si és el cas.
 
El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, se suma, en nom del grup Socialista, a la felicitació cordial al Sr. Garcia Caurin, desitjant-li molta sort, perquè la seva sort serà la sort de les nostres escoles.
Aquest nomenament és positiu per dues qüestions: primer, perquè de segur que el Sr. Garcia Caurin s’emporta la sensibilitat a favor de les escoles de la nostra ciutat que ha demostrat en aquest ple i que hem compartit amb molt de gust. I després perquè, més enllà de la política, es reconeix la vàlua personal i professional de les persones i això no sempre és així. I de vegades en aquest ple hem tingut discussions absurdes sobre aquest tema. Crec que val la pena reivindicar que els polítics també són persones que tenen una trajectòria personal, i que justament el seu pas per la política el que aporta és valor a aquesta trajectòria personal i professional.
Miri, ara li traslladarem algunes de les preguntes que vostè feia aquí: canvia de bàndol i ara es posa en el bàndol del Govern. Sens dubte, és una qüestió retòrica, perquè tots estem en el mateix bàndol, el bàndol de fer possible que hi hagi el màxim de millores en el món educatiu.
Tothom parla de la gastronomia i jo li vull dir que trobarem a faltar també aquest accent del català occidental, que alguns en diuen valencià, i que justament avui val la pena també reivindicar.
 
 
 
 
El senyor Josep Vicent Garcia Caurin manifesta que en la seva genètica porta l'ensenyament, i això creu que contesta totes les expectatives que puguin tenir sobre el seu compromís amb l'ensenyament a la ciutat de Mataró i al país.
Com que avui em toca ser el protagonista, parlaré de mi:
El 31 d’agost del 1979 tot passejant amb uns amics de Vilamarxant que treballaven de mestres a Mataró em van comentar que a l'escola Santa Bernardeta buscaven un mestre i que, si volia, l'endemà podia marxar amb ells per a ocupar aquella vacant. No m'ho vaig rumiar gens i des de llavors que sóc aquí. D'això han passat 32 anys i aquell noi de 24 anys que va aterrar a Mataró la matinada de l'1 de setembre i que es va casar amb una xiqueta de Mataró, l'Anna Maria, i que va tenir dos fills, l'Anna i en Vicent, s’ha fet gran. Els primers anys, mentre formàvem la família, ampliava la meva formació acadèmica: vaig estudiar Pedagogia Terapèutica, mestre de català i, després, la llicenciatura de Pedagogia a l’Autònoma de Barcelona. I, més tard, a principis dels 90, veient que a València hi havia un atac constant contra la unitat de la nostra llengua és quan prenc la decisió de participar activament en la política.
Formo part de diferents executius de CDC i de CIU, participo en la creació de l’IME i el seu desenvolupament, formant part de l’executiu i plenari del mateix. Vaig participar activament en el projecte educatiu de la ciutat de Mataró. Més tard, el 2003 decideixo, a petició de l’amic Esperalba, fer un pas més en el meu compromís amb la ciutat de Mataró, presentant-me a les eleccions municipals sota el signe de CIU. El 2007 reitero el meu compromís formant part de la candidatura del també amic Joan Mora.
Durant aquests anys he procurat fer pedagogia; no sé si me n’he sortit, però la meva voluntat ha estat sempre el servei a la meva ciutat. He procurat ser sempre honest i lleial als meus companys i al meu consistori. Me’n vaig dient-vos adéu i amb la consciència tranquil·la. Avui, després de gairebé 8 anys, toca dir-vos adéu. Continuaré treballant al servei de l’ensenyament, de la ciutat i del país. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra amistat. Us desitjo molta sort.
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que es coneixen, amb el Sr. Garcia Caurin, des de fa molts anys.
Hem fet una part del recorregut vital plegats a les escoles en les quals hem estat de directors, treballant amb organismes, conjuntament, sempre amb aquesta reivindicació contínua de la millora de la qualitat de l’educació a la nostra ciutat i país. Per tant, tenim moltes coses compartides i moltes coses per compartir.
S’ha parlat ja del moment complex en què es troba el país. La crisi econòmica ens ofega d’una manera brutal, però l'educació n’ha de quedar al marge. Estem tots convençuts que hem de fer l'esforç suplementari que calgui, perquè els ajustaments en els pressupostos per part de les administracions afectin el menys possible el futur d’aquest país, que passa per l'educació. Per tant, hem d'apostar-hi.
Tenim temes sobre la taula per resoldre amb Serveis Territorials i esperem poder-ho fer immediatament. Ho farem com sempre, treballant amb la mateixa lleialtat amb la qual hem treballat sempre des d'aquest Ajuntament. Entenem que el Govern de Catalunya és un govern compartit per les diferents administracions, des del món local i des del Govern de Catalunya. Treballarem plegats, com sempre, per trobar solucions als problemes.
Agrair-te Vicent tot el treball fet, tots aquests anys a l’Ajuntament, des de l’oposició, treballant amb entusiasme, idees, propostes... que han ajudat el Govern a reflexionar i avançar.
La paella jo la deixaré, la deixaré per a més endavant. M’agradaria poder-la fer avui mateix, però la deixo per al dia que TV3 es torni a veure al País Valencià. Moltes gràcies, s'aixeca la sessió.
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 9 hores i trenta minuts del migdia, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.