Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (24/04/2020)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (24/04/2020)

El Ple ordinari del mes d’abril es va celebrar de forma telemàtica el 24 d’abril en el seu horari habitual, les 19 h, quan tots els regidors i regidores van fer un minut de silenci en record a totes les víctimes de la COVID-19 i de suport als seus familiars. Una altra mostra de suport realitzada pels càrrecs electes, aquesta per a tots els treballadors i treballadores del sector sanitari així com per tot el personal dels serveis essencials, va arribar a les 20 h amb un aplaudiment.

En l’apartat de Despatx Oficial es van donar compte de diversos decrets relacionats amb canvis organitzatius que s’han derivat de la crisi del coronavirus com són en matèria de contractació així com la restitució del pagament del servei de transport públic del Mataró Bus, després que fos gratuït del 2 al 9 d’abril. El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents.

També es va autoritzar a l’empresa municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar un crèdit de llarg termini (10 anys) per un import de 3 milions d’€. Es va donar compte de l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2019 del Servei de Compres i Contractacions i es va aprovar la pròrroga i de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

El termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre es va ampliar fins l’any 2034 i es va aprovar l’estructura de costos del contracte del servei de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró, pas previ a la publicació dels plecs de la licitació futura del servei.

En l’apartat de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania es va constituir la Comissió del Nomenclàtor amb la regidora de Cultura, Maria José Pérez, com a presidenta amb un representant de cada grup municipal i també amb ciutadans experts en aquesta matèria. En el Ple també es va aprovar inicialment el Reglament municipal per a l’obtenció del carnet blau per incloure persones amb discapacitat i pocs ingressos. Un altre dels punts que es va aprovar sense debat i de forma ràpida va ser el canvi de nom del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home que ara passa a dir-se Consell Municipal d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.  

En l’apartat de desenvolupament urbà i econòmica es va aprovar l’adhesió al conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE IMPULS.

En aquest punt, va iniciar-se la secció de control del govern amb una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC per reduir localment la desigualtat fruit de la manca d’accés a la xarxa d’internet que es va aprovar per unanimitat.

A continuació va iniciar-se el debat entorn dels precs i preguntes presentades pels grups municipals, en concret 6 presentades per ERC i 2 de Ciutadans.