Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de setembre (03/09/20)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de setembre (03/09/20)

En aquesta sessió plenària es va seguir tractant molts temes relacionats amb la pandèmia: donant compte de decrets que acordaven més mesures de prevenció i organitzatives i de compres de materials necessaris i modificacions de contractes i aprovant bases reguladores de subvencions per a ajuts. També es va aprovar en aquest Ple la modificació puntual del Pla general d’ordenació d’un tram del Camí Ral.

La sessió del Ple ordinari de setembre es va realitzar de manera telemàtica. El primer punt va ser l’aprovació de les actes de les sessions ordinària del 2 de juliol i de l’extraordinària del 16 de juliol.

A l’apartat de Despatx oficial, es va donar compte del decret d’alcaldia de 20 de juliol que recollia més mesures bàsiques de prevenció i organitzatives per prevenir la transmissió de la Covid-19. La regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal, en va fer el resum: l’ajornament del festival “Mataró s’enlaira”, la limitació de l’accés a les zones de jocs infantils i a les pistes esportives de lleure o la suspensió de les autoritzacions d’actes a la via pública amb un aforament superior a 100 persones, entre d’altres.

Seguidament, es va aprovar al Ple la modificació de les comissions informatives municipals, passant de 3 a 6, i són les següents: Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró; Administració General i Bona Governança; Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència; Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics; Innovació Social i Benestar de la Ciutadania; i Territori, Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació. L’objectiu d’aquest increment ha estat incrementar els espais de negociació, seguiment i fiscalització del Govern.

Es va donar compte també del decret pel qual es designava al regidor de Verd Urbà, José Antonio Ricis, com a representant a la Xarxa per a la Conservació de la Natura i es va aprovar el nomenament de la nova vocal del Grup municipal En Comú Podem Mataró, Anna Cabot Dalmau, a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en substitució de M. Carmen Carrión Abellán.

En compliment del que marca la llei, es va donar compte en el Ple de setembre del seguiment del 2n trimestre del 2020 del Pla d’ajust i de l’informe de morositat del mateix trimestre. Una de les dades a destacar és que durant aquest període el temps mig de pagament de factures als proveïdors de l’Ajuntament i dels ens dependents va ser de 35,34 dies.

Així mateix, es van denegar la nul·litat de ple dret de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana instades per 3 ciutadans i 2 empreses.

Com en els anteriors plens i relacionat amb la pandèmia de la Covid-19, es van donar compte de decrets que possibilitaven compres d’emergència de material necessari per prevenir o minimitzar el risc de contagi, en aquesta sessió en van ser 19: com la compra de mascaretes, gels hidroalcohòlics o una cabina d’ozonització de roba; subministraments de hardware i software informàtics i també va caldre la modificació del contracte del servei d’informadors, entre d’altres.

Es van aprovar les bases reguladores de subvencions en el marc del projecte “Aixequem persianes” 2020, que té l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica sobretot dels sectors que ara es poden veure més afectats: el comerç, la restauració i l’hostaleria, buscant recuperar activitat en els barris, reobrint locals actualment en desús i posant en contacte els propietaris i els emprenedors que busquen local, garantint els interessos de les dues parts i oferint una sèrie d’avantatges. Aquest projecte es va posar en marxa el 2017 i ara s’ha ampliat a tota la ciutat. També es van aprovar les bases reguladores per als ajuts a autònoms i microempreses que hagin demanat ampliació o nous préstecs amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19. Aquests ajuts d’urgència s’han pres en el marc de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró.

Un punt important per a la trama urbana, va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació del Camí Ral de la Mercè, en el tram comprès entre el carrer de la Cooperativa i La Rambla. Aquesta modificació significa recuperar les alineacions antigues dels edificis  i d’aquesta manera consolidar les dues alineacions existents, jugant amb l’espai públic perquè s’hi formin places i ampliacions de voreres.

En l’apartat d’Impuls i control del Govern, a l’ordre del dia hi havia tres Propostes de resolució. Es va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per Junts per Mataró per elaborar un estudi perquè la ciutadania valori el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu entorn. També va quedar aprovada la presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, amb una esmena del Govern (Partit dels Socialistes de Catalunya i En Comú Podem Mataró), sobre l’habitatge que apunta crear una taula de treball formada per un representant de cadascun dels grups municipals per tractar i treballar tot el tema relacionat amb aquesta matèria. I es va retirar de l’ordre del dia la Proposta de resolució presentada pel grup de Ciutadans sobre l’elaboració d’un Pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges.

Tot seguit es va iniciar el torn dels precs i preguntes. A l’ordre del dia n’hi havia 10 dels diferents grups municipals de l’oposició. Es va preguntar sobre el castell de focs que va tenir lloc el 27 de juliol, l’edifici de Bankia situat al Pla d’en Boet, la reposició de plaques del nomenclàtor de la ciutat, l’Ordenança de vehicles de mobilitat personal, o l’estat de la xarxa elèctrica de Mataró, entre d’altres.