Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple extraordinari del mes de maig (20/05/2021)

Escoltar

Crònica del Ple extraordinari del mes de maig (20/05/2021)

El Ple municipal es va reunir en sessió extraordinària el 20 de maig per agilitar la tramitació de dos temes: la contractació del servei de neteja dels edificis de l’Ajuntament i d’empreses i ens municipals, i l’aprovació de l’Ordenança de Mobilitat. El Ple va començar a les 20 h i es va resoldre en menys d’una hora.

Així, el Ple contenia dos únics punts a l’ordre del dia. En primer lloc es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la convocatòria de licitació del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. i el Parc TecnoCampus Mataró. El plecs que regiran la contractació de l’empresa que haurà de dur a terme el servei incorporen criteris socials, ètics i ambientals que es tindran en compte a l’hora de puntuar les ofertes i triar quina serà l’empresa adjudicatària.

L’adjudicació de part dels serveis –la neteja de tres escoles i del Mercat de la Plaça de Cuba, i la recollida i destrucció del paper a totes les dependències municipals– es reserva a empreses amb la condició de Centres Especials de Treball. Com a novetats també tindran pes en la valoració d’ofertes criteris com la formació dels treballadors o la realització de campanyes de conscienciació adreçades als usuaris perquè tinguin cura de l’estat de les instal·lacions. En l’àmbit de promoció laboral es crea la figura de responsable d’equip, que tindrà una categoria salarial superior a la de les netejadores. El personal és subrogable. L’import màxim d’adjudicació s’ha fixat en 8,4 milions (IVA no inclòs) per al dos anys de contracte previstos inicialment.

Després de l’aprovació d’aquest punt relatiu a contractació, el Ple va debatre sobre l’Ordenança de Mobilitat, que es va aprovar inicialment i entrarà en vigor després de la publicació dels anuncis oficials i d’un termini de 30 dies d’exposició pública si no es reben al·legacions. La nova normativa implicarà canvis importants per adaptar-se als nous models de mobilitat i al marc normatiu superior. L’objectiu és prioritzar la mobilitat no motoritzada i reduir l’ús del vehicle privat a Mataró, tal i com estableix el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Entre els canvis que implicarà la nova ordenança, les bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics i similars) tindran prohibit circular per vorera i zones de vianants, excepte si hi ha carril bici. Si es destinen a una activitat econòmica hauran de comptar amb assegurança de responsabilitat civil obligatòria, i estar identificats i inscrits en un registre obligatori per aquest tipus de vehicles. A més, els patinets elèctrics només podran ser conduïts per persones majors de 16 anys i hauran de dur casc obligatori.

Entre moltes altres qüestions, l’Ordenança de Mobilitat també regula les condicions que regiran a Mataró com a Zona de Baixes Emissions, i estableix que no es pot aparcar més de 15 dies al mateix lloc com a mesura per dificultar i detectar l’abandonament de vehicles.