Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de gener (14/01/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de gener (14/01/2021)

El primer Ple municipal de l’any va tenir lloc el 14 de gener amb punts com el contracte d’emergència per reobrir l’Espai Gatassa com a servei d’acollida de persones sense sostre o la modificació de pressupost per pagar els interessos de l’expropiació d’una finca al Sorrall.

El Ple de gener va començar amb unes paraules de l’alcalde, David Bote, en record a Pascual Fernández, que va ser regidor de l’Ajuntament de Mataró entre 1983 1991 i va morir el passat 1 de gener.

El primer tema tractat va ser la modificació de crèdit del pressupost per finançar amb el Fons de contingència els interessos corresponents a l’expropiació d’una finca a l’àmbit del Sorrall, que es va aprovar. Recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha posat fi a la batalla legal iniciada pels propietaris dels terrenys desestimant la seva petició de 22 milions d’euros i donant per bo el preu estipulat al 2016 pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, que és d’ 1,28 milions més els interessos generats.

El Ple va aprovar a continuació el lloguer d’un local als números 254-266 del Camí Ral que formarà part de l’Espai Mataró. El local és propietat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i es lloga per 410 € al mes durant 10 anys prorrogables a 10 més. Està previst ubicar-hi l’Oficina de Transició Energètica.

Un altre punt de la sessió va consistir en donar compte del contracte d’emergència amb Creu Roja per la reobertura de l’Espai Gatassa, des del 4 de novembre, com a Centre d’acollida provisional de persones sense sostre, amb 48 places que se sumen a les existents a Can Soleret. Funcionarà fins al 31 de març amb un cost de 131.146,43 €. Relacionat amb aquest punt, el Ple va ratificar l’acceptació d’una donació de 5.000 € per part de la Fundació “la Caixa” com a col·laboració en els dispositius d’acollida per a persones sense llar habilitats per l’Ajuntament.

En un altre ordre de coses, el Ple va aprovar definitivament la relació de béns i drets prèvia a expropiar una porció de zona verda de 438 m2 a la cantonada del passeig de Marina amb el passeig del Rengle. La futura urbanització d’aquest àmbit donarà continuïtat als espais lliures situats davant del Parc de Mar.

En l’apartat d’Impuls i control del Govern es van aprovar dues propostes de resolució. La primera, presentada pel grup municipal de Junts per Mataró, instava a l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública. L’acord es va aprovar amb la puntualització del Govern municipal (PSC + En Comú Podem Mataró) que es reuniria amb els impulsors de l’associació per valorar-ne els  objectius.  La segona proposta de resolució, d’ERC amb esmenes del grups del Govern, demanava mantenir i reforçar els programes de salut mental a la ciutat i fer arribar suport específic als col·lectius que necessiten més ajuda per gestionar la situació de la pandèmia. Es va aprovar per unanimitat.

Per últim al Ple es van tractar onze precs i preguntes dels grups municipals adreçats al Govern, amb temes com el Cafè Nou, els serveis desatesos per la Policia Local, els recents talls de subministrament elèctric, la futura Ordenança de mobilitat o les superfícies destinades a zona verda.