Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de desembre (01/12/2022)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de desembre (01/12/2022)

L’aprovació inicial del nou Reglament de la Defensoria de la Ciutadania de Mataró i l’atorgament del títol honorífic de Fill Predilecte de la Ciutat a Lluís Josep Comerón i Martín són dos dels punts més destacats del Ple ordinari de desembre.

Com és habitual, el Ple de desembre va estar precedit per l’Audiència Prèvia. En aquesta ocasió hi va haver dues intervencions ciutadanes: Patricia-Montserrat Ferrer d’Oikos Ambiental va formular un prec sobre la modificació d’un article del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i Federico Javier Ureña va preguntar per la situació actual del menjador social.

Un cop finalitzada l’Audiència Prèvia, va iniciar-se el Ple ordinari de desembre. La sessió, celebrada l’1 de desembre, va tenir 30 punts a l’ordre del dia.

Es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i amb l’aprovació inicial del Reglament de la Defensoria de la Ciutadania de Mataró. Aquesta figura s’elegirà per concurs públic, al qual hi podrà optar tota la ciutadania que ho desitgi.

Tot seguit, es va aprovar per unanimitat atorgar el títol honorífic de Fill Predilecte a Lluís Josep Comerón i Martín, en reconeixement al seu activisme social i a la seva trajectòria professional com a guionista, director de cinema i teatre, novel·lista i autor de diverses peces musicals. La unanimitat de la sala es va fer més evident que en d’altres punts perquè la votació es va fer a mà alçada degut a problemes tècnics amb el sistema electrònic de votacions.

A continuació es van debatre els punts corresponents a la Direcció de Serveis Econòmics.  Dins l’àmbit del Servei de Gestió Econòmica, es va donar compte de l’informe de morositat -el termini mig de pagament de les factures va ser de 37,56 dies en el tercer trimestre de 2022-; es va aprovar la cessió de domini a favor del Servei Català de la Salut d'una finca propietat de l'Ajuntament situada entre la ronda de Frederic Mistral i la carretera de Cirera on s’hi construirà el nou CAP Cirera-Molins; i es va aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.

Encara en l’àmbit de la Direcció de Serveis Econòmics es va aprovar el reconeixement de factures fora de contracte per import total de 475.007,94 €; la modificació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal; i la pròrroga de l’actual contracte de Mataró Bus fins a 31/12/23. També es preveu adquirir 3 nous vehicles i se seguirà apostant per incorporar dones a la plantilla. El Ple també va a provar la liquidació provisional del servei de 2022 i la liquidació definitiva de 2021.

Pel que fa als punts procedents de la Direcció d’Urbanisme i Planificació, es va fer l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació i del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic del c. del Prat. Es preservarà el conjunt de cases conservant l’alineació i es redistribuirà l’edificabilitat de les construccions.

També va prosperar el text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del c. Biada i el c. Goya. El document inclou les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

L’últim punt del Servei d’Urbanisme va ser la Declaració de la voluntat municipal de seguir fent totes les actuacions necessàries per aconseguir la titularitat dels terrenys qualificats de sistema d’equipament sanitari a la ctra. de Cirera. S'hi farà l'ampliació de l'Hospital amb un nou centre d’atenció intermèdia.

Procedent de l’àmbit d’Espais Públics hi havia un únic punt, que va ser l’aprovació inicial de la modificació del projecte de xarxa de clavegueram de Les Sureres per ampliar-lo a 3 finques no contemplades inicialment i actualitzar preus. Costarà 3,44 milions i es finançarà amb contribucions dels propietaris (90%) i aportació de l’Ajuntament (10%).

L’últim dictamen del Govern, procedent del Servei de Protecció Civil i Salut, va ser l’aprovació de l’adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables impulsada per l’Organització Mundial de la Salut amb la finalitat de crear entorns que afavoreixin la salut i incrementar les polítiques públiques que ajudin a millorar la salut de la ciutadania.

L’apartat d’impuls i control de Govern va comptar amb 12 punts a l’ordre del dia, el primer dels quals va ser una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MES, amb esmenes del govern, per millorar l’atenció a la solitud de la gent gran. La moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple de desembre va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes. ERC-Mes va presentar una pregunta sobre els impediments que pateixen a la via pública les persones amb mobilitat reduïda i una altra sobre els pressupostos participatius; i quatre precs per establir un sistema flexible de pagament d’impostos municipals; per a la recuperació dels punts lila a la zona d’oci nocturn; per recuperar el servei de menjador vinculat als casals de la Gent Gra; i per reforçar les polítiques d’habitatge juvenil. Junts per Mataró va presentar un prec per involucrar la ciutadania en els processos participatius que es promouen des de l’Ajuntament i una pregunta sobre el robatori a l’Institut Escola Mar Mediterrània. Ciutadans-Partido de la Ciudadanía va presentar una pregunta sobre el programa de formalització professionalitzadora Arrelem i una altra en relació a la PdR aprovada en el Ple de març de 2021; i un prec en relació a l’observatori de la ciutat.