Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple Ordinari del mes de març (03/03/2022)

Escoltar

Crònica del Ple Ordinari del mes de març (03/03/2022)

L’atorgament a títol pòstum del títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a Consol Nogueras i Seda és un dels acords més destacats del Ple de març, en què també es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de la plusvàlua per adaptar-la al nou marc normatiu de l’Estat; i es va donar compte de la reorganització del cartipàs municipal.

Ple ordinari de març. Foto: Ajuntament.
Ple ordinari de març. Foto: Ajuntament.

El Ple va comptar amb 26 punts a l’ordre del dia. Un cop més, la sessió es va iniciar amb un minut de silenci en record de l’última víctima de violència masclista, una dona assassinada a Martorell presumptament per la seva parella el passat 19 de febrer.

A Despatx Oficial, es va donar compte del Decret d’alcaldia de reorganització del cartipàs municipal coincidint amb la reincorporació de la regidora Anna Villarreal i amb l’objectiu de millorar l’articulació de les polítiques públiques. Els canvis afecten a les matèries de seguretat, administració general, recursos humans i participació. Al Ple també es va informar de la modificació de les Comissions Informatives Municipals que es deriva d’aquesta remodelació del Govern. També es va aprovar per unanimitat la Declaració institucional sobre la lluita contra el frau. Es desplegarà el Sistema d’Integritat Institucional-Pla Mesures Antifrau per prevenir, detectar, corregir i perseguir possibles intents de frau i conflictes d’interès.

El sisè punt de l’ordre del dia va ser l’atorgament del títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a Consol Nogueras i Seda (Argentona 1882-França 1951). El Ple va aprovar aquesta distinció a títol pòstum per qui va ser la primera regidora de Mataró durant la Segona República per ERC Mataró, de 1934 a 1939.

Tot seguit es van tractar els punts de la Comissió Informativa Municipal d’Administració General i Bona Governança. Es va informar que el període mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament i els seus ens dependents va ser de 36,05 dies al quart trimestre de 2021, i es va aprovar alliberar les partides del Pressupost 2022 (1,65 M€) que havien quedat retingudes per la pèrdua d’ingressos prevista per la nova regulació de la plusvàlua. Un cop s’ha confirmat que Mataró rebrà més ingressos de l’Estat, es confirma que es podrà disposar d’aquestes partides. També es va aprovar provisionalment modificar l’ordenança fiscal de la plusvàlua per adaptar-la al nou marc normatiu de l’Estat, i es va donar el vistiplau a un acord complementari de delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que permetrà disposar de les eines informàtiques i gestionar la plusvàlua per autoliquidació. El Ple va aprovar l’adjudicació del contracte del Servei d’Atenció al Domicili (SAD) que inclou el suport a la llar i l’atenció a la persona amb vigència de 3 anys amb pròrroga de 2.

A continuació, es van debatre els punts de la Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del Territori. En l’àmbit del Servei d’Urbanisme i Patrimoni es van aprovar provisionalment les modificacions puntuals segones del Pla general d’ordenació sector Vallveric i del Pla parcial Vallveric; i en l’àmbit de Promoció de Ciutat i Comerç es va acordar deixar sense efecte el conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró perquè el projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca”, cofinançat amb Fons FEDER, no tira endavant.

A l’apartat d’impuls i control del Govern es van aprovar les dues propostes de resolució que els grups de l’oposició presentaven al Ple: la proposta d’ERC-MES-AM per promoure mesures per afavorir la participació de les persones amb trastorn de l’espectre autista a les activitats de la ciutat, i la de Junts per Mataró per crear un Comitè d’obres i mobilitat, i la redacció d’un Protocol de tramitació de projectes i seguiment d’obres.

La sessió va finalitzar amb el debat de les 8 preguntes i els 2 precs que també havien presentat els grups municipals de l’oposició sobre temes com el format i les ubicacions de les activitats culturals de la ciutat; els estatuts d’Aigües de Mataró o el possible establiment i desplegament d’un servei municipal de bicicletes (Bicimat).