Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (13/04/2023)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (13/04/2023)

L’aprovació de la primera modificació del pressupost de 2023 per un import global de 9,6 milions d’euros, i de la liquidació del pressupost de 2022, que s’ha tancat amb un romanent de 7,9 milions, van ser els temes més importants tractats al Ple d’abril. També es van aprovar altres qüestions com l’atorgament del títol de fill adoptiu de Mataró a Justo Molinero, o les bases dels ajuts a la creació Fet a Mataró i de les subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i joves en risc d’exclusió social.

A la sessió de l’Audiència Prèvia al Ple ordinari es van exposar cinc precs i preguntes de la ciutadania. En primer lloc, Patricia Montserrat Ferrer va intervenir en nom de l’Associació Oikos Ambiental per reclamar una Unitat d'Hospitalització Especialitzada per a persones amb Discapacitat Intel·lectual; la segona intervenció la va fer Antonio Guirao per demanar resposta a una sol·licitud de cita amb l’alcalde; en tercer lloc Erik Iniesta va parlar dels Premios Bikefriendly 23 que al març van reconèixer l’Anella Ciclista de Mataró com a millor infraestructura ciclista d’àmbit urbà; Susanna Fernández va adreçar després un prec a l’alcalde sobre queixes per incivisme i soroll a la Pista Poliesportiva del Palau; i, per últim, Sílvia Soler va demanar més vetlladores per garantir els drets dels infants i el personal a l’escola inclusiva.

Celebrada l’Audiència Prèvia, el Ple d’abril va començar un altre cop, malauradament, amb un minut de silenci com a mostra de rebuig per una nova víctima de la violència masclista. En aquest cas, per l’assassinat el 23 de març a Móra la Nova d’una dona de 25 anys.

El primer dictamen aprovat va ser l’atorgament del títol honorífic de Fill adoptiu al comunicador Justo Molinero, creador als anys 80 de RM Ràdio. Un reconeixement que se sumarà a d’altres rebuts al llarg de la seva trajectòria, com el Premi ONDAS, el Premi Nacional de Comunicació i la Creu Sant Jordi.

L’aprovació de la modificació dels estatuts de Mataró Audiovisual, que reconeixen l’entitat com a mitjà propi de l'Ajuntament perquè el 80% dels seus ingressos provenen del consistori, va obrir el bloc econòmic del Ple, on també es va donar vistiplau al contracte programa per al període 2023-2026 d’aquesta entitat pública empresarial que gestiona els mitjans municipals Mataró Ràdio i tvmataró. El contracte programa detalla les previsions de les aportacions econòmiques de l'Ajuntament i el catàleg de serveis de l’entitat per als propers 3 anys.

Però sense dubte el punt més destacat del Ple va ser l’aprovació de la primera modificació del pressupost municipal per al 2023. El canvi en les partides dels comptes generals afecta a un import total de 9,6 milions d'euros, diners que es destinaran a diferents prioritats i noves inversions. La modificació del pressupost també contempla una reducció d'un milió d'euros de l'endeutament net previst per aquest any.

Seguint amb el bloc econòmic, el Ple va aprovar una aportació a Aigües de Mataró per import de 2.280.000 euros, que es concreta en la cancel·lació del saldo pendent d’un préstec que l’Ajuntament va atorgar a la societat municipal ara fa un any. També es va donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2022, que es va tancar amb totes les ràtios en positiu i amb un romanent de tresoreria de 7,9 milions. L’endeutament s’ha reduït i a finals de desembre se situava en un 54,5%.

Altres punts aprovats fan referència al reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions d'operacions pendents de la liquidació de l'exercici 2022 de 74.185,09 € i del mes de març del 2023 per un import de 390.609,01 €. També es van aprovar les modificacions dels preus públics d’educació per al curs 2023-2024, que suposen la derogació dels preus de l’Institut Miquel Biada, traspassat a la Generalitat, i la creació de preus de cursos nous de l’Escola Municipal de Música de Mataró i supressió d’altres que ja no s’ofertaran.

En l’àmbit de recursos humans de l’organització municipal es va aprovar la segona modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per al 2023, tot modificant les característiques de diversos llocs i adequant els llocs de la Policia Local en compliment de la Llei 2/2023 de 16 de març. De la mateixa manera es va aprovar la modificació de la plantilla del personal per al 2023, que incorpora, per exemple, l’adequació de places vacants a les necessitats dels serveis o la creació de noves places d'auxiliar administratiu/iva. També a nivell intern, el Ple va donar compte del decret que estableix el Model Integral Divers Mataró, que defineix les bases i els principis del la transformació organitzativa de l'Ajuntament de cara a l'any 2030.

Pel que fa a l’urbanisme, el Ple va aprovar definitivament un estudi de detall impulsat per iniciativa privada per ajustar la fondària edificable de la parcel·la situada al número 22 del carrer Major. Del Servei d’Espais Públics es va portar a aprovació definitiva el projecte executiu per implantar la xarxa de clavegueram de la urbanització de Les Sureres, que va obtenir el vistiplau del plenari necessari per poder iniciar la licitació de les obres.

També es va donar compte al Ple de la pròrroga fins al 31 de desembre del III Pla d’Igualtat de Gènere de Mataró 2018-2022 i de l’annex de les polítiques LGTBI. Actualment s’ha iniciat el procés d’actualització del diagnòstic per poder elaborar el IV Pla d’Igualtat de Gènere en el següent mandat. Altres dictàmens aprovats fan referència a les bases dels ajuts a la creació artística del programa Fet a Mataró que puguin desenvolupar entitats i col·lectius amateurs al Cafè Nou i companyies professionals a Can Gassol; i a les bases de les subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i joves amb risc d’exclusió social. Per a la temporada 23-24 s’ofereixen 40 places en diferents clubs i entitats esportives de Mataró amb un pressupost global de 10.000 €.

A l’apartat d’impuls i control del Govern, el grup d’ERC va presentat una proposta de resolució que no va prosperar. En conjunt, els grups de l’oposició van fer cinc preguntes i cinc precs al govern, sobre temes com els robatoris a les farmàcies, el projecte Orgànica Circular Mataró o la proposta de celebrar un acte d’homenatge en el 50è aniversari de l’assassinat de Salvador Allende.