Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del ple ordinari del mes de febrer (02/02/2023)

Escoltar

Crònica del ple ordinari del mes de febrer (02/02/2023)

El Ple va aprovar la renuncia de l’Ajuntament de Mataró a la delegació de funcions d’inspecció i gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. A partir de l’1 de gener de l’any vinent aquestes funciones les assumirà l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Abans del ple es va celebrar l’Audiència Prèvia en la qual es dona veu als ciutadans. En aquesta ocasió va prendre la paraula el ciutadà José Casado que va intervenir per interpel·lar al regidor de Mobilitat sobre el carril bici.

Pel que fa al Ple es va començar amb un minut de silenci per mostrar el rebuig de la Corporació contra la mort d’una dona de 38 anys  a Balaguer presumptament assassinada per la seva parella.  El Ple de Mataró va acordar, el 4 de novembre del 2010, la seva adhesió per unanimitat al Manifest institucional del Dia Internacional contra la violència vers les dones i va adoptar el compromís d’expressar públicament el rebuig contra els assassinats de dones víctimes de violència masclista realitzant un minut de silenci.

Després d’aprovar l’acta del mes anterior, es va iniciar el debat amb l’aprovació de la separació de l’Ajuntament de Mataró del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. Aquesta mesura s’ha adoptat perquè Mataró disposa de la seva pròpia empresa municipal d’aigües i el Consorci, per tant, no satisfà cap necessitat de gestió del servei d’aigua a la ciutat.

A continuació va ser el torn de debatre diferents punts relacionats amb la gestió econòmica. En primer lloc es va aprovar el reconeixement de factures fora de contracte per import total de 316.173,50 €. I dins de l’apartat d’ingressos es va fer l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En aquest cas la modificació consisteix en l’actualització anual del quadre de coeficients, tal i com es marca en els Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any. Aquest quadre s’haurà d’actualitzar cada any.

Tot seguit es va aprovar l’acord que permetrà delegar i revocar funcions en la Diputació de Barcelona,  i com a conseqüència d’aquest punt es va aprovar la renúncia de l’Ajuntament  a les funcions que ha estat realitzant en la inspecció i gestió de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). A partir de l’1 de gener de l’any vinent aquestes funciones les assumirà l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

El punt següent de l’ordre del dia va ser per aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2023. Aquesta modificació consisteix en adequar la taula salarial d'acord a l'increment del 2,5% establert als Pressupostos Generals de l’Estat i també es fa la modificació puntual de diferents llocs de la Direcció de Cultura per obrir-los al règim de funcionarat.

En l’Àrea de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del Territori es van aprovar els plecs de les clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió demanial del mòdul del restaurant del Passeig Marítim Lasal. La nova concessió tindrà una durada de 10 anys.

Finalment va ser el torn de precs i preguntes dels grups de l’oposició al govern. Tot i que inicialment hi havia 12 punts, finalment se n’hi va afegir un més donat que la proposta de Resolució presentada per ERC-Més  per promoure la seguretat viària es va acabar reconvertint en un Prec.