Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de gener (12/01/2023)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de gener (12/01/2023)

El reconeixement de la Medalla de la Ciutat al periodista i escriptor Manuel Cuyàs i Gibert ha estat un dels punts destacats del Ple ordinari del mes de gener que també ha aprovat altres qüestions com les modificacions urbanístiques del planejament de la zona de desenvolupament de Cirera, en la zona de l’antiga fàbrica Abanderado, i qüestions econòmiques de pressupost.

El periodista i escriptor Manuel Cuyàs en un acte cultural al Museu de Mataró. Foto: arxiu Cultura
El periodista i escriptor Manuel Cuyàs en un acte cultural al Museu de Mataró. Foto: arxiu Cultura

Abans del Ple, es porta a terme l’Audiència Prèvia que enguany compta amb tres intervencions ciutadanes. En primer lloc la del ciutadà Antoni Bosch Vilanova que pregunta sobre les activitats recreatives del Casal de Pla d’en Boet; la segona és del
ciutadà Erik Iniesta Aragón sobre les ocupacions al carrer del Pou i la tercera, i darrera, és d’Agustín Fernández Fernández sobre la zona blava al Passeig Marítim.

El Ple de Mataró comença amb un minut de silenci com a mostra de rebuig contra els assassinats de dones víctimes de violència masclista a Catalunya. En aquesta ocasió per dues dones de 88 i 43 anys assassinades presumptament per les seves parelles. A continuació, l’alcalde, David Bote, fa menció a l’escalada de casos que s’han donat al conjunt d’Espanya en els mesos de desembre i gener. Una xacra social que cal eradicar amb educació, mesures legals efectives i de protecció a la víctima així com amb polítiques de prevenció.

El primer punt de l’ordre del dia, després d’aprovar les actes de les sessions anteriors, és l’atorgament, a títol pòstum, del reconeixement de Medalla de la Ciutat al periodista i escriptor Manuel Cuyàs i Gibert. Va ser una petició que va fer Òmnium Cultural al març de l’any 2022 i que s’aprova amb l’abstenció de Ciutadans i el vot favorable de tots els altres grups municipals: Junts per Mataró, Esquerra Republicana, PSC i En Comú Podem.

Nascut a Mataró el 28 d’agost de 1952, Cuyàs era fill del reconegut dibuixant mataroní Manuel Cuyàs i Duran i el germà gran de l’artista Jordi Cuyàs, que va morir l’estiu de 2017. La seva biografia es pot consultar en aquesta notícia que es va publicar a la secció de Cultura del web municipal amb motiu del a seva mort amb 67 anys.

A continuació s’inicia la part de gestió econòmica i d’ingressos del Ple municipal. En primer lloc, s’aprova una modificació de pressupost del 2023 per disposar de crèdit per valor de 189.688,11€ que surten de la baixa d’una partida d’aportació a PUMSA que no s’executarà. El crèdit serà per a la gestió del parc d’habitatges municipal i altres necessitats del Servei d’Habitatge.

En segon lloc, s’aproven els contractes programa per al període 2023-2026 entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA (AMSA), Promocions Urbanístiques, SA (PUMSA) i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

A continuació, s’aprova l’esmena d’errors del text refós de l’article 6  de l’Ordenança fiscal de la taxa de cementiris municipals pel 2023 per la qual es modifica el quadre de tarifes. El darrer punt d’aquesta àrea és el reconeixement de factures fora de contracte per un import d’1.071.147,20 €.

De la direcció d’Urbanisme i Patrimoni es porta a Ple i s’aprova de forma provisional la Modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d-Riera de Cirera-Rocafonda. Això significa l’eliminació dels passatges interiors de les illes de pisos, que es permetrà usos terciaris a totes les illes i es millorarà la connexió entre els equipaments existents i el nou CAP.

En l’apartat de Promoció de Ciutat i Comerç s’aprova la separació i baixa de Mataró de l’Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) perquè l’impacte de participar en aquesta xarxa de promoció del turisme industrial ha estat molt baix. A partir d’ara s’instarà la participació en aquests tipus de xarxes a nivell comarcal a través de Costa Barcelona Maresme.

Abans de l’apartat de les Propostes de Resolució, el Ple de Mataró aprova les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvenciones per a l’any 2023 que són de l’àmbit de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, educació, cultura i esports.

La primera de les Propostes de resolució, presentada pel grup municipal d’ERC, s’aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals menys els dos negatius dels regidors de Ciutadans. El text és per enfortir la llengua catalana a Mataró i el Pacte Nacional per la Llengua. La segona, presentada pel grup de Junts per Mataró, de recuperació i redefinició de l’aposta de l’Ajuntament en el Pla de projecció exterior de la ciutat de  Mataró s’aprova per unanimitat.

La darrera part del Ple de Mataró és la de torns de precs i preguntes del grups de l’oposició al govern. En aquesta ocasió, n’hi ha 10 de diferents temes.