Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del ple ordinari del mes de març (02/03/2023)

Escoltar

Crònica del ple ordinari del mes de març (02/03/2023)

Durant el Ple ordinari de març es va aprovar inicialment la nova Ordenança de Civisme i Convivència i es va donar compte del decret de nomenament de Sergi Ribas Beltrán com a nou secretari general de l’Ajuntament de Mataró en substitució de Maria Lluisa Guañabens, que ocupava el càrrec de forma temporal.

Ple ordinari de març. Foto: Ajuntament.
Ple ordinari de març. Foto: Ajuntament.

Com és habitual, el Ple de març va estar precedit per l’Audiència Prèvia, l’espai de participació on s’atenen els precs de la ciutadania demanats prèviament i/o del públic present al Saló de Sessions. En aquesta ocasió hi va haver 3 intervencions: Carlos Garcia Cádiz de CUP Mataró va formular un prec sobre garantir unes condicions laborals dignes; José Casado va fer un prec sobre la proposta de fer Fill Adoptiu de la ciutat de Mataró a Justo Molinero; i Judith Cortés va formular un prec sobre la Casa de la Igualtat.

Tot seguit va començar el Ple ordinari de desembre, que tenia 26 punts a l’ordre del dia.

Un cop més, la sessió va començar amb un minut de silenci per l’última víctima de violència masclista a Catalunya, una dona assassinada a Barcelona presumptament per la seva parella, i també en record del noi de 12 anys que es va suïcidar a Sallent pel bullying patit per la seva dissidència de gènere.

A continuació es van debatre els punts procedents de la Direcció de Serveis Econòmics. En l’apartat del Servei de Gestió Econòmica, es va aprovar que el perímetre dels comptes anuals del grup Ajuntament el formin totes les entitats que en depenen (fins ara el formaven les entitats públiques empresarials i les societats participades al 100% per l’Ajuntament); es va donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010 corresponent al quart trimestre de 2022, en què el termini mig de pagament de les factures de l’Ajuntament i els ens dependents als seus proveïdors va ser de 18,76 dies; i es va autoritzar Aigües de Mataró a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 1M€ amb l’entitat Caixa d’Enginyers i d’1,4M€ amb l’entitat Cajamar, per finançar les inversions previstes en el Pressupost 2023.

En l’apartat d’Intervenció es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions per un import total de 73,470,91 €, i en l’apartat del Servei de compres i Contractacions es va autoritzar una pròrroga de 3 anys de la concessió per la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà. Mentre duri la pròrroga s’elaborarà la nova ordenança de paisatge urbà que regularà aquests aspectes.

El Ple també va donar compte del decret de nomenament de Sergi Ribas Beltrán com a nou secretari general de l’Ajuntament de Mataró en substitució de Maria Lluisa Guañabens, que ocupava el càrrec de forma temporal.

Tot seguit es van debatre els temes procedents de Direcció d’Urbanisme i Planificació. Un cop finalitzat el període d’al·legacions, es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació MPG110 per preveure la reserva del 30% d’habitatge de protecció oficial a noves construccions en parcel·les amb un sostre potencial de més de 600 m2.

També referent a l’àmbit urbanístic es va aprovar la Modificació puntual del Pla general per a la integració del sistema de dotació d’habitatges públics en el d’equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals. D’aquesta manera s’adapta la normativa municipal per fomentar aquest tipus d’habitatge assistencial. També es va donar compte del decret d’alcaldia per a la creació d’un registre municipal de solars sense edificar, amb el qual es vol evitar l’especulació i incentivar les obres de manteniment, conservació i rehabilitació de les edificacions en els terminis establerts.

Procedent de la Direcció de Promoció Econòmica, hi havia un punt per ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Es permet delegar les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, i es preveu la delegació de vot a favor de qualsevol dels assistents a les sessions.

De la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència, es va aprovar inicialment l’Ordenança de Civisme i Convivència. S’endureixen les mesures contra el botellot i per combatre el vandalisme i les molèsties en l’espai públic, i s’aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques que pertorben la convivència.

Procedent del Servei d’Educació, el Ple va donar compte d’una addenda a l’acord d’integració de l’Institut Miquel Biada on es modifica un error material, i procedent del Servei d’Habitatge es va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre de sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial perquè hi hagi un registre únic adaptat a la nova normativa. La gestió passa de PUMSA a l’Ajuntament.

A l’apartat d’impuls i control de govern, els grups de l’oposició van presentar 3 propostes de resolució, 3 precs i 5 preguntes. Aquesta part del Ple es va iniciar amb el debat de les propostes de resolució. Es va aprovar per unanimitat la presentada per Junts per Mataró per a la creació el Pla “Mercats de Mataró”, i van decaure la presentada per Ciutadans perquè l’Ajuntament promogui desallotjaments davant ocupacions conflictives, i la presentada per ERC-MES perquè Mataró proposi a la Generalitat participar en la prova pilot del desenvolupament de la Renda Bàsica Universal a Catalunya.

El Ple va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes. ERC-MES es va interessar pel deteriorament del paviment de la plaça i la Baixada de Santa Anna, sobre la seguretat davant robatoris a les instal·lacions esportives, sobre el cens municipal d’animals de companyia, sobre la cessió d’espais a les entitats, sobre els diferents problemes d’accessibilitat i sobre el procés de Defensoria de la ciutadania. Junts per Mataró va presentar un prec respecte del jaciment de Ca la Madrona de Rocafonda, i C’s un altre prec per donar impuls a la Setmana Santa de Mataró.