Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple extraordinari per decidir el cartipàs i aprovar l’organització de l’Ajuntament (11/7/2023)

Escoltar

Crònica del Ple extraordinari per decidir el cartipàs i aprovar l’organització de l’Ajuntament (11/7/2023)

Després del Ple de Constitució del nou Ajuntament sorgit arran de les eleccions municipals del 28 de maig l’alcalde de Mataró, David Bote, va convocar un ple extraordinari el dia 11 de juliol per aprovar el funcionament i l’organització municipal

El Ple extraordinari va començar  amb un minut de silenci en record de les últimes víctimes de violència masclista a Catalunya.

Pel que fa als punts inclosos en l'ordre del dia la sessió es va iniciar amb la proposta del Govern pel que fa a l’organització municipal seguida de l’exposició del posicionament dels diferents grups polítics. Un cop finalitzades les intervencions es va donar pas a les votacions segons les quals es va acordar que els plens ordinaris es celebraran el primer dijous de cada mes a les 19h i en el cas que aquell dia sigui festiu o inhàbil, es convocaran per al dijous següent a la mateixa hora.

També durant aquesta sessió extraordinària es va aprovar la creació i constitució per aquest mandat de cinc Comissions Informatives Municipals ordinàries. Es tracta d’òrgans col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completa en la política municipal. Per aquest mandat es va acordar crear les comissions d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de futur;  Planificació Territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica; Seguretat; Ciutat Inclusiva i Saludable i Ecologia Urbana.

Pel que fa al règim de retribucions i dedicació dels regidors es va acordar que l’alcalde mantingui el mateix sou que en el mandat anterior i que suposa el 76,5% de la quantia màxima que pot percebre. Així mateix en aquesta sessió es va aprovar la creació de quatre places de personal eventual: 3 llocs de coordinador/a de Polítiques Públiques i un Comissionat per a l’impuls del Pla General.

Finalment en el Ple es va donar compte dels decrets d’alcaldia de nomenament de sis tinences d’alcaldia, dels regidors delegats, de la Junta de Govern Local així com de la constitució dels grups polítics municipals que conformen la Corporació.