Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes d’octubre (06/10/2022)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes d’octubre (06/10/2022)

L’aprovació inicial del Pla d’Emergència en situació de sequera i del plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis forestals per actualitzar la definició de les urbanitzacions i incloure el nucli urbà i les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals van ser dos dels punts del Ple ordinari d’octubre. Una sessió que també va debatre sobre les obres del complex esportiu d’El Sorrall

Dos punts de l'ordre del dia eren relacionats amb les obres de la coberta d'El Sorrall.
Dos punts de l'ordre del dia eren relacionats amb les obres de la coberta d'El Sorrall.

Abans de la celebració del Ple, es va portar a terme l’Audiència Prèvia on quatre ciutadans van presentar precs i preguntes a diferents membres de l’equip de govern. La primera va ser de la ciutadana Patricia Montserrat Ferrer de l’Associació Oikos Ambiental sobre la roba estesa als balcons i finestres exteriors dels pisos ocupats. El segon prec el va fer el ciutadà Erik Iniesta sobre el creixement de la inseguretat a Mataró; el tercer va ser del ciutadà Diego Rodríguez del Grup d’Astronomia de Mataró que fa un prec sobre el deteriorament del cel nocturn i el darrer del ciutadà Agustí Fernández sobre les ocupacions.

El Ple Mataró va començar de forma puntual amb un minut de silenci per mostrar el rebuig institucional per l’assassinat d’una jove de 21 anys a Campdevànol, presumptament a mans de la seva parella. Un cop es va aprovar l’acta del darrer ple, es va iniciar a debatre els punts de l’ordre del dia. El primer va ser aprovar una modificació pressupostària d’1,28 milions d’euros de l’exercici actual, el 2022. En concret 333.222,50 € de crèdit es destinen a noves necessitats, com l’aportació municipal a les obres de la coberta del centre esportiu El Sorrall i 953.036,20 € per ampliar partides existents. Es finança amb baixes d’altres partides.

Precisament sobre l’equipament esportiu d’El Sorrall es va modificar l’acord del 28 de maig de 2016, entre l’Ajuntament de Mataró i Nuscamps, SL, aprovat pel Ple municipal en data 05/05/2016, en relació a la concessió administrativa de construcció, gestió i explotació de servei públic de la zona esportiva municipal de  “El Sorrall”.

En el Ple es va desafectar un solar situat a la carretera de Cirera, de 500 metres quadrats, perquè es pugui destinar a un sistema d’equipament sanitari i assistencial, per tal de procedir a la cessió de domini a favor del Servei Català de la Salut pel Cap Cirera Molins.

El Ple Mataró va aprovar el reconeixement de factures fora de contracte per import total de 389.446,64 €. En la majoria de casos corresponen a serveis municipals amb contractacions aturades per recursos al Tribunal de Contractes i per causes alienes a l’Ajuntament.

Un altre dels punts que es van aprovar va ser modificar el Pla Anual Normatiu 2022, el document que preveu la normativa pròpia que aprovarà o modificarà l’Ajuntament durant l’any. S’incorpora la previsió d’aprovar el reglament de la Defensoria de la Ciutadania i les Normes de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

El Ple de Mataró va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de la residència situada a l’avinguda Puig i Cadafalch. El Geriàtric Cerdanyola incorporarà la finca del costat per ampliar instal·lacions, augmentar el nombre de places i millorar el servei

També es va ratificar el Decret d’esmena de les bases reguladores i convocatòria d’ajuts pel projecte “Aixequem Persianes” per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat. L’esmena permetrà ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al 13 d’octubre.

Pel que fa al medi ambient i les situacions extremes de calor i sequera es van aprovar dos punts. En primer lloc es va aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les franges de prevenció d’incendis forestals per actualitzar la definició de les urbanitzacions i incloure el nucli urbà  i les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals. I en segon lloc, es va aprovar inicialment el Pla d’Emergència en situació de sequera. Aquest instrument defineix els diferents escenaris i quines decisions i accions caldria prendre en cadascun d’ells per poder gestionar una situació de sequera.

El Ple de Mataró va aprovar les bases per atorgar una subvenció de 18.800€ per a la inclusió esportiva d’infants i joves amb risc d’exclusió residencial. En aquesta temporada 22-23 hi haurà 50 places (376€ per plaça) per a fer esport a diferents clubs de la ciutat.

En l’apartat d’impuls i control del govern, els partits de l’oposició van presentar dues Propostes de resolució. La primera, del grup d’ERC, va passar a la secció de precs i preguntes on més endavant es va debatre sobre com garantir el benestar, la seguretat i les condicions laborals davant de situacions climàtiques extremes. Pel que fa a la Proposta de resolució, presenta el grup municipal de Junts per Mataró, per realitzar un procés participatiu ciutadà per definir els possibles usos i les obres compatibles al solar de l’antiga escola Menéndez y Pelayo aquesta va decaure.

Per acabar, es van debatre els precs i preguntes amb temes molt variats que es poden consultar en el vídeo de la sessió que es troba a www.mataro.cat/youtube