Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de novembre (02/11/2023)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de novembre (02/11/2023)

La compra agregada d’energia elèctrica i gas amb el Consell Comarcal del Maresme, les restes arqueològiques de Ca la Madrona i l’obtenció d’habitatge de protecció oficial en les promocions que es fan en sòl urbà consolidat van ser els principals temes de debat del Ple ordinari del mes de novembre.

Abans del Ple ordinari del mes de novembre, es va celebrar l’Audiència Prèvia on ciutadans i ciutadanes, en nom propi o d’alguna entitat, fan queixes i/o precs a l’equip de govern. Enguany es van fer quatre, que són les següents:

-Roser Dorda va preguntar a l’alcalde, David Bote, sobre la festa major de Les Santes i la necessitat de reobrir nous canals de participació.

-Jaume Marquilles per Catalunya Cultura i Progrés AISBL va reclamar que la ciutat tingués una plaça o carrer amb el nom d’1 d’Octubre.

-El tercer prec va ser sobre el jaciment de Ca La Madrona, i el va fer la ciutadana Maria Majó.

-Per últim, Dialla Danfakha va expressar una queixa sobre un comportament racista rebut al servei de Mataró Bus.

Un cop acabada l’Audiència Prèvia, i amb 10 minuts de retard, va començar la sessió plenària del mes de novembre. Els primers punts van ser per donar compte de les noves delegacions dels regidors i regidores del govern amb la reincorporació de la regidora Eli Ruiz després de la baixa per maternitat així com dels càrrecs de confiança per aquest mandat: Núria Padilla i Raquel López pel PSC i Alejandro Páez per En Comú Podem.

En el primer punt de l’ordre del dia que s’havia de votar, es va produir un error tècnic en l’equip de so del sistema de la vídeo acta, i la sessió es va interrompre 10 minuts. Un cop represa la sessió, la regidora d’Habitatge Sarai Martínez va explicar la desafectació d’un pis de l’antic edifici de mestres que passa ara a la borsa d’habitatge municipal, punt que es va votar per unanimitat.

A continuació, es va aprovar la modificació del pressupost municipal del 2023 en 4,2 milions d’euros per donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa. Aquesta modificació es financia amb el romanent de tresoreria, amb uns majors ingressos provinents de subvencions de la Diputació de Barcelona en el marc del programa específic de Resiliència local 3.0 i amb sobrants de crèdit de diverses partides pressupostàries.

Els canvis en les tarifes del servei de Taxi es decideixen cada any després d’escoltar les peticions des dos sindicats del sector que funcionen a Mataró. En aquesta ocasió, un d’ells volia mantenir les tarifes de 2023 i l’altre feia una proposta d’increment del voltant del 5 %. L’Ajuntament fa una proposta, que és la que es aprovar al Ple per unanimitat, per incrementar les tarifes que cobreixi aproximadament els augments que han patit els costos d’explotació del servei (al voltant del 2 %). No és una pujada lineal sinó en funció dels diferents serveis/tarifes: per exemple, no augmenta la tarifa de preu tancat per baixada de bandera ni per quilometratge però sí els suplements que pugui haver afegits: portar una maleta, animals...

També es va votar per unanimitat la denegació a un ciutadà d’una petició de nul·litat de ple dret en relació a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

En l’apartat de servei d’ingressos, s’aproven en dos punts el reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions dels mesos d’agost i setembre per factures fora de contracte, amb valors de 64.437,16 euros i 52.582,84 euros, respectivament.

En el Ple es va aprovar el Text Refós per la Modificació Puntual del Pla General per l’obtenció d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat. Per facilitar les promocions que combinin habitatge lliure i protegit s’admet que les vivendes lliures siguin de 70 m2 i no de 85m2. Aquest punt va comportar debat polític ja que Junts per Mataró així com el PP i VOX hi van votar en contra per ser una mesura que regula un mercat sense ser efectiva. En aquesta línia, Junts per Mataró va posar com exemple el cas de Barcelona. L’equip de govern, format pel PSC i En Comú Podem, hi van votar a favor amb el suport d’ERC.

A nivell urbanístic, el Ple de Mataró va aprovar una correcció d’errada material de la modificació puntual del PMU 01 a l’àmbit Ronda Barceló. Es substitueixen les cotes obligatòries entre parcel·les i els espais públics o privats d’ús públic d’interiors d’illa per cotes mínimes, garantint passos més amples.

A nivell educatiu, es van nomenar els representants dels grups municipals en el Consell Escolar Municipal. Quedant així: Jaume Álvarez per al PSC; Rita Villà per En Comú Podem; Teresa Navarro per ERC; Judith Cortés per VOX; Santi Giménez per Junts per Mataró; Cristian Escribano pel PP i Antoni Guirao per la CUP.

A continuació es va aprovar la declaració de Mataró com a Lloc Segur per a les Dones. El text compta amb 12 compromisos que s’han aprovat amb els vots favorables del govern (PSC + En Comú Podem), ERC, Junts per Mataró i la CUP; el PP s’ha abstingut i Vox va votar en contra. Aquest text comporta, entre d’altres, aplicar polítiques públiques que garanteixin la seguretat de les dones; castigar explícitament qualsevol forma de violència de gènere i garantir la participació plena i equitativa de les dones en tot el procés.

En l’apartat d’ecologia urbana, es va aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.

Propostes de Resolució

De les quatre propostes de resolució presentades pels grups municipals, va decaure una de VOX per combatre l’islamisme i es van aprovar les altres tres presentades. En concret, la primera va ser la que va comportar més debat polític entorn de les restes arqueològiques de Ca la Madrona. Presentada pel grup municipal de la CUP, va comptar amb el suport de tots els grups municipals menys els dos del govern. El text insta al govern a mantenir les restes arqueològiques al mateix lloc on s’han trobat i que es declarin Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

En segon lloc, i aprovada per unanimitat, va ser la proposta d’ERC per la contractació d’un mediador de la comunitat gitana d’acord amb les condicions d’un contracte programa amb el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La darrera Proposta de resolució aprovada, presentada per Junts per Mataró, va ser per a la creació d’una competició esportiva a nivell local.

En la darrera part del Ple, es van tractar 14 precs i preguntes.