Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal de febrer (01/02/2024)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal de febrer (01/02/2024)

AUDIÈNCIA PRÈVIA
 
En virtut de l’artícle 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 1 de febrer de 2024, a les 18.30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb els següents precs i/o preguntes a tractar:
 
1. Pregunta dirigida a l’alcalde
Núm. de registre: 2024-004747
Data presentació: 22/01/2024
Nom i cognoms: Mª Teresa Diví Torns
Entitat que representa: ADEPAC MIM

Títol: Inici expedient per la consideració de BCIL pel jaciment arqueològic de Ca la Madrona.

2. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2024-005072
Data presentació: 23/01/2024
Nom i cognoms: Martha Gonzàlez Díaz
Entitat que representa: -
 
Títol: Sol·licitud d’orientació/intervenció de l’Ajuntament si és possible, en una situació personal de necessitat de vivenda.
 
3. Prec dirigit a la regidora Laura Seijo
Núm. de registre: 2024-00528
Data presentació: 24/01/24
Nom i cognoms: Sonia Jiménez Pérez
Entitat que representa: -
 
Títol: Explicar el cas personal en relació a serveis socials, habitatge, infancia.
 
4. Pregunta dirigida a l’alcalde
Núm. de registre: 2024-005718
Data presentació: 25/01/2024
Nom i cognoms: Cristina Díez de Andino
Entitat que representa: Comité d’empresa Aigües de Mataró
 
Títol: Pregunta referent a la Sentència Judicial envers la demanda dels treballadors d'Aigües de Mataró
 
David Bote Paz
Alcalde