Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal de setembre (07/09/2017)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal de setembre (07/09/2017)

AUDIÈNCIA PRÈVIA

En ús de les atribucions regulades pel Decret d’Alcaldia 3197/2017 i en virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 7 de setembre de 2017, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

  1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2017-029030-1
Data presentació: 04/07/17
Nom i cognoms: Álvaro Espinosa Bosch
Entitat que representa: -

Títol: Regulació específica de l’activitat musical al carrer

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró