Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de desembre (13/12/2018)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de desembre (13/12/2018)

Dia: dijous 13 de desembre
Hora: 18.30 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

AUDIÈNCIA PRÈVIA

En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre de 2018, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2018-051402-2
Data presentació: 21/11/2018
Nom i cognoms: Miguel de la Ossa Abellán
Entitat que representa: -

Títol: Ocupació del número 9 del Caminet de les Vinyes.

2. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2018-053014-2
Data presentació: 30/11/2018
Nom i cognoms: Anna Rovira Juan
Entitat que representa: -

Títol: Seguretat viària al carrer Amàlia.

3. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2018-053415-2
Data presentació: 4/12/2018
Nom i cognoms: Ofèlia Ribas Martí
Entitat que representa: Associació Sòcio-Cultural Ateneu Montse Mompart

Títol: Posar una rampa fixa a l'església Santa Anna.

 

David Bote Paz
Alcalde

10 de desembre de 2018

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró